Priėmimas į bakalauro studijas

Studijų programos, į kurias planuojama priimti

Valstybinis kodasStudijų programaMokymosi forma ir trukmė (m)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacijaPastabos
  NLI  
MEDICINOS FAKULTETAS
6121DX002 Medicininė ir veterinarinė genetika 3,5 Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos technologas  
6121DX001 Medicininė ir veterinarinė biochemija 3,5 Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos technologas  
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
6121GX005 Burnos higiena 4 Sveikatos mokslų bakalauras, burnos higienistas  
FARMACIJOS FAKULTETAS
  Medicininė kosmetologija* 3 Sveikatos mokslų bakalauras, kosmetologas  
SLAUGOS FAKULTETAS
6121GX006 Slauga 4 Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį slaugos krypties išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, nepretenduojantys į valstybės finansavimą ir sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami atskiru konkursu**.
6121GX007 Akušerija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, akušeris Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (profesinio bakalauro laipsnį ir akušerio profesinę kvalifikaciją) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO**.
6121GX008 Kineziterapija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas  
6121GX009 Ergoterapija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas  
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
6121GX010 Visuomenės sveikata 4 Sveikatos mokslų bakalauras  
6121JX003 Sveikatos psichologija 4 Socialinių mokslų bakalauras  
6121JX004 Socialinis darbas medicinoje 3,5 Socialinių mokslų bakalauras, socialinis darbuotojas  
VETERINARIJOS FAKULTETAS
6121GX011 Veterinarinė maisto sauga 4 6 Sveikatos mokslų bakalauras  
6121IX003 Maisto mokslas 3,5 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras  
GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
6121IX001 Gyvūnų mokslas 4 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras  
6121IX002 Gyvūno ir žmogaus sąveika 3,5 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras Specializacijos: felinologija, egzotiniai gyvūnai, kinologija, žirgininkystė.

*Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

**Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

Konkursinio balo sandara

 

Akademija

Studijų programos arba programų grupės

Brandos egzaminas

Pirmas dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Antras dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Trečias dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir

literatūros svertinis koeficientas

MA

Medicininė ir veterinarinė biochemija

chemija

0,4

matematika arba biologija

0,2

bet kuris dalykas iš

brandos atestato,

nesutampantis su kitais

konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas

0,2

0,2

MA

Medicininė ir veterinarinė genetika

biologija

0,4

chemija arba

matematika

MA

Medicina

MA

Odontologija 

MA

Burnos higiena

MA

Farmacija

MA

Akušerija  

MA

Ergoterapija

MA

Kineziterapija

MA

Slauga

MA

Visuomenės sveikata

MA

Medicininė kosmetologija* 

VA

Veterinarinė maisto sauga

VA

Veterinarinė medicina

VA

Maisto mokslas

biologija

0,4

chemija arba

matematika

0,1

0,3

VA

Gyvūnų mokslas

VA

Gyvūno ir žmogaus sąveika

VA

Sveikatos psichologija

matematika

0,4

biologija

0,2

0,2

MA

Socialinis darbas medicinoje

istorija

0,4

matematika arba informacinės

technologijos arba

geografija, arba užsienio kalba

0,2

Vartojamos santrumpos.  MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija;

      * Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 

 

 

Priėmimo vykdymo procedūros

Bendrojo priėmimo datos nurodytos LAMA BPO svetainėje www.lamabpo.lt

Reikalingi dokumentai

Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:

– paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

– registracijos studijoms įmokos 50,00 EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;

– 1 dokumentinę foto nuotrauką ne didesnę kaip 10 MB. 

Priėmimo įforminimas

Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo tik nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos (priemimas.lsmu.lt), arba jų įgalioti asmenys (su oficialiu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.

Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė).

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)

Registracijos studijoms įmoka – 50,00 EUR (įsigalios patvirtinus Tarybai)

Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;

Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;

Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6171 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.

2. vaikų globos namų auklėtiniai, gimę1995 metais arba vėliau;

3. neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 %.

Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Bakalauro studijų metinė kaina