Priėmimas į bakalauro studijas

Studijų programos, į kurias planuojama priimti

Valstybinis kodasStudijų programaMokymosi forma ir trukmė (m)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacijaPastabos
  NLI  
MEDICINOS FAKULTETAS
6121DX002 Medicininė ir veterinarinė genetika 3,5 Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos technologas  
6121DX001 Medicininė ir veterinarinė biochemija 3,5 Gyvybės mokslų bakalauras, biomedicinos technologas  
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
6121GX005 Burnos higiena 4 Sveikatos mokslų bakalauras, burnos higienistas  
FARMACIJOS FAKULTETAS
  Medicininė kosmetologija* 3 Sveikatos mokslų bakalauras, kosmetologas  
SLAUGOS FAKULTETAS
6121GX006 Slauga 4 Sveikatos mokslų bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį slaugos krypties išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, nepretenduojantys į valstybės finansavimą ir sutinkantys mokėti visą studijų kainą, priimami atskiru konkursu**.
6121GX007 Akušerija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, akušeris Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (profesinio bakalauro laipsnį ir akušerio profesinę kvalifikaciją) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO**.
6121GX008 Kineziterapija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, kineziterapeutas  
6121GX009 Ergoterapija 4 Sveikatos mokslų bakalauras, ergoterapeutas  
VISUOMENĖS SVEIKATOS FAKULTETAS
6121GX010 Visuomenės sveikata 4 Sveikatos mokslų bakalauras  
6121JX003 Sveikatos psichologija 4 Socialinių mokslų bakalauras  
6121JX004 Socialinis darbas medicinoje 3,5 Socialinių mokslų bakalauras, socialinis darbuotojas  
VETERINARIJOS FAKULTETAS
6121GX011 Veterinarinė maisto sauga 4 6 Sveikatos mokslų bakalauras  
6121IX003 Maisto mokslas 3,5 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras  
GYVŪNŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
6121IX001 Gyvūnų mokslas 4 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras  
6121IX002 Gyvūno ir žmogaus sąveika 3,5 5 Žemės ūkio mokslų bakalauras Specializacijos: felinologija, egzotiniai gyvūnai, kinologija, žirgininkystė.

*Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

**Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

Konkursinio balo sandara

 

Akademija

Studijų programos arba programų grupės

Brandos egzaminas

Pirmas dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Antras dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Trečias dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir

literatūros svertinis koeficientas

MA

Medicininė ir veterinarinė biochemija

chemija

0,4

matematika arba biologija

0,2

bet kuris dalykas iš

brandos atestato,

nesutampantis su kitais

konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas

0,2

0,2

MA

Medicininė ir veterinarinė genetika

biologija

0,4

chemija arba

matematika

MA

Medicina

MA

Odontologija 

MA

Burnos higiena

MA

Farmacija

MA

Akušerija  

MA

Ergoterapija

MA

Kineziterapija

MA

Slauga

MA

Visuomenės sveikata

MA

Medicininė kosmetologija* 

VA

Veterinarinė maisto sauga

VA

Veterinarinė medicina

VA

Maisto mokslas

biologija

0,4

chemija arba

matematika

0,1

0,3

VA

Gyvūnų mokslas

VA

Gyvūno ir žmogaus sąveika

VA

Sveikatos psichologija

matematika

0,4

biologija

0,2

0,2

MA

Socialinis darbas medicinoje

istorija

0,4

matematika arba informacinės

technologijos arba

geografija, arba užsienio kalba

0,2

Vartojamos santrumpos.  MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija;

      * Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. 

 

 

Priėmimo vykdymo procedūros

Informacija ruošiama

Reikalingi dokumentai

Priėmimo įforminimas

Informacija ruošiama

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Informacija ruošiama

Bakalauro studijų metinė kaina

Informacija ruošiama