Spausdinti

Sveikatos psichologija

Magistro studijų programa

Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslairawpixel-558597-unsplash.jpg (6765x4515)

Studijų kryptis – psichologija

Fakultetas – Visuomenės sveikatos

Studijų trukmė – 2 metai, forma – nuolatinė, suteikiamas kvalifikacinis sveikatos psichologijos magistro laipsnis.

Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia baigus sveikatos psichologijos bakalauro studijas specializuotis gilesnėje ir konkretesnėje psichologijos srityje, išmokti taikyti sudėtingesnius tyrimų metodus, įgauti studijoms doktorantūroje pravarčių įgūdžių.

Ko mokysitės?

Studijų programa parengta atsižvelgiant į aktualius sveikatos priežiūros sistemos poreikius ir  Lietuvos  bei  Europos psichologų  rengimo standartus. Mokysitės didžiausioje sveikatos specialistų rengimo institucijoje Lietuvoje.

Studijų metu bus dėstomos tokios disciplinos, kaip psichologinis konsultavimas ir įvertinimas, sveikatos sutrikimų psichologiniai aspektai, stresas, elgsena ir sveikata bei kt. Įgysite komandinio darbo patirties su įvairiais  sveikatos priežiūros   srities specialistais. Atliksite  praktiką didžiausioje klinikinėje bazėje Lietuvoje –  LSMU ligoninėje Kauno klinikos.

Dėstytojai taiko pažangius, į studentą orientuotų studijų metodus, multidisciplinines problemines  analizes, derinamas reflektyvus mokymasis, savarankiškas tyrinėjimas ir grupinės studijos, mokoma praktiškai taikyti teorines žinias.

Pagal ERASMUS+ mainų programą galėsite išvykti studijoms ar praktikai į užsienio šalių universitetus.

Kuo galėsite dirbti baigę studijas?

isplestslaugospraktikagaline2.jpg (6966x4649)Šalia plačių ir tvirtų sveikatos psichologijos žinių bei praktinių įgūdžių studijuodami įgysite specialiųjų kompetencijų ir jas patvirtinantį sertifikatą keturiose sveikatos priežiūrai aktualiose srityse. Per pasirenkamuosius dalykus, praktiką ir mokslo tiriamąjį darbą magistrantai gali specializuotis onkopsichologijos, reabilitacijos psichologijos, vaiko ir šeimos psichologijos bei sporto psichologijos srityse. Šios specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas ir didėjantį psichologinių paslaugų poreikį.

Tolesnės studijų galimybės

Magistro studijų metu įgytos žinios naudingos ne tik psichologijos, bet ir kitose socialinių mokslų srityse, taip pat neuromokslų, psichofiziologijos temų ar visuomenės sveikatos doktorantūros studijose.