Spausdinti

Siūlome darbą

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą Tarptautinių ryšių ir studijų centro Akademinio judumo skyriaus Tarptautinių programų koordinatoriaus (-ės) pareigoms eiti (1,0 et. darbo krūviu)

 

Reikalavimai kandidatui:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
 • Puikios lietuvių ir anglų (C1 lygmeniu) kalbos žinios.
 • Puikūs darbo kompiuteriu ir kita biuro technika įgūdžiai.
 • Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, raštvedybos gebėjimai.
 • Organizaciniai bei darbo komandoje įgūdžiai.
 • Atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas ir geri bendravimo įgūdžiai.
 • Bendravimo etiketo taisyklių išmanymas.
 • Administracinio darbo patirtis akademinėje aplinkoje būtų privalumas.

 

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės:

 • Vykdyti Erasmus+ ir kitų mainų programų studentų bei personalo individualių judumo projektų administravimą, konsultavimą, organizuoti atrankas.
 • Vykdyti informacijos apie akademinio judumo galimybes sklaidą Universiteto bendruomenei, organizuoti informacinius renginius.
 • Ieškoti, apdoroti, sisteminti, pateikti dokumentus suinteresuotiems studentams, Universiteto padaliniams ir administracijai.
 • Pagal kompetenciją įsijungti į kitus Tarptautinių ryšių ir studijų centro vykdomus projektus, dalyvauti ruošiant su veikla susijusias paraiškas ir veiklos ataskaitas.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio institucijomis organizuojant judumus.
 • Pagal savo kompetenciją atstovauti Universitetą nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose.

 

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškame kolektyve ir reikiamas darbo priemones.
 • Dinamišką ir kūrybinį darbą, prisidedant prie padalinio veiklos tobulinimo.
 • Galimybę tobulėti ir įgyti naujas kompetencijas bei realizuoti savo idėjas.
 • Siūlomas atlyginimas 943,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį iki mokesčių. Galimas priedas už pasiektus veiklos rezultatus.

 

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką iki 2021 m. spalio mėn. 14 d. prašome siųsti adresu: mobility@lsmuni.lt

Telefonas  pasiteiravimui: 8-37-327209

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.

 

______________________________


Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siūlo darbą 
Juridinės tarnybos Juristo (-ės) pareigoms eiti
(1,0 et. darbo krūviu) 

 

Reikalavimai kandidatui

 • Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 1 metų teisinio darbo patirtis civilinės, darbo ar administracinės teisės srityje (patirtis darbo teisės, mokslo ir studijų, sutarčių rengimo bei vertinimo,  ar(ir) lygių galimybių srityje – būtų privalumas);
 • LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių darbo ir civilinius santykius, bei lygių galimybių politiką, išmanymas; gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • Nepriekaištinga reputacija, profesinis sąžiningumas ir aukšta profesinė etika;
 • Vidinė motyvacija tobulėti bei prisidėti prie vidinių iniciatyvų;
 • Puikiai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti jas taikyti;
 • Gebėti analitiškai mąstyti, puikiai argumentuoti, gebėti identifikuoti problemas ir jas spręsti;
 • Turėti puikius savarankiško ir darbo komandoje įgūdžius;
 • Gebėti valdyti informacijos srautus ir krizines situacijas;
 • Turėti kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių, gebėti dirbti redagavimo ir kitomis įprastinėmis biuro programomis.

 

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės

 • Lokalių teisės aktų, susijusių su darbo teise, mokslo ir studijų teisiniu reguliavimu rengimas, analizavimas, vertinimas, nuolatinis atnaujinimas ir jų pritaikymas bei teisinė priežiūra Universitete;
 • Universiteto veiklos atitikties Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Universiteto statuto bei  kitų teisės aktų reikalavimams užtikrinimas;
 • Lygių galimybių politikos procesų valdymas ir reikalingų pokyčių įgyvendinimas Universitete teisės aktų rengimas, analizavimas, vertinimas, atnaujinimas bei teisinė priežiūra Universitete;
 • Teisinių išvadų rengimas;
 • Bendradarbiavimas su atitinkamomis priežiūros institucijomis (Valstybine darbo inspekcija,  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kt.) bei atsakingais asmenimis;
 • Vidaus tyrimų, susijusių su lygių galimybių pažeidimais, vykdymas;
 • Vertinti ir užtikrinti Universiteto dokumentų ir sutarčių (jungtinės veiklos, nuomos, panaudos, autorinių teisių, bendradarbiavimo), projektų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir visuotinai pripažintiems teisės principams;
 • Dalyvauti nagrinėjant Universiteto gautus pareiškimus, prašymus bei skundus ir teikti konsultacijas, teisinius patarimus dėl sprendimų ar atsakymų rengimo susijusius su mokslo ir studijų bei darbo teisės klausimais;
 • Universiteto interesų atstovavimas teismuose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • Universiteto vadovų ir kitų darbuotojų informavimas ir konsultavimas, mokymų, pagal darbo sritis  organizavimas.

 

Mes siūlome

 • Atsakomybės ir iniciatyvos reikalaujantį darbą;
 • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
 • Galimybę prisidėti prie Universiteto veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves;
 • Darbą patikimoje ambicingoje įstaigoje, pasižyminčioje ypač maža darbuotojų kaita;
 • Galimybę dalyvauti įvairiose sporto, kultūrinėse bendruomenės veiklose  Universitete;
 • Siūlomas atlyginimas 900,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį po mokesčių. Galimas priedas už pasiektus veiklos rezultatus. 


Gyvenimo aprašymą (Europass) ir motyvacinį laišką iki 250 žodžių iki 2021 m. spalio mėn. 27 d. prašome siųsti adresu: juridinetarnyba@lsmuni.lt

Telefonas  pasiteiravimui: 8-37-302960

Kandidatuodama(s) į šią darbo vietą, sutinkate, kad Universitetas gaus ir tvarkys jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) bei kitus jūsų anketoje pateiktus asmens duomenis dalyvavimo konkurse laisvai darbo vietai užimti tikslu.