Spausdinti

II-oji mokslinė konferencija „Gyvulininkystė – naujausios tendencijos ir ateities perspektyvos“

Kviečiame 2022 m. lapkričio 16 d. (trečiadienį) dalyvauti antroje mišrioje (kontaktinėje/nuotolinėje) Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Livestock Production – Recent Trends and Future Prospects“ („Gyvulininkystė – naujausios tendencijos ir ateities perspektyvos“).

Pasidalinsime patirtimi, aptarsime naujausius gyvūnų auginimo, mitybos, veisimo, genetikos ir produkcijos kokybės klausimus bei gyvulininkystės ateities perspektyvas.

Pranešimams planuojamos šios mokslinės sekcijos:

1. Gyvūnų mitybos;

2. Gyvūnų veisimo ir genetikos;

3. Produkcijos kokybės.

 

Prašome iki 2022 m. rugsėjo 1 d. pateikti žodinių ir/ar stendinių pranešimų santraukas, bei užpildyti lentelę:

Mokslinė sekcija

 

Pranešėjo ir bendraautorių vardas, pavardė, institucija (-os)

 

Pranešimo pavadinimas

 

El. paštas

 

Pranešimas (žodinis ar stendinis)

 

Pranešimo būdas (kontaktinis, nuotolinis)

 

El. paštas

 

Tel. Nr.

 

 

Informaciją siųskite el. pašto adresu: vaida.dilbiene@lsmuni.lt

 

Konferencija nemokama.