Spausdinti

Vyriausybė vardines LR prezidentų stipendijas dalins ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentams

Į vardines LR prezidentų stipendijas galės pretenduoti ir nevalstybinių universitetų bei kolegijų studentai, nusprendė Vyriausybė. Šiuo sprendimu nuo 2018 m. plečiamas LR Prezidentų stipendijų gavėjų ratas – iki šiol šias stipendijas galėjo gauti tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentai.

 

„Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos – pats garbingiausias studento pasiekimų įvertinimas ir paskata toliau siekti geriausių akademinių rezultatų. Svarbu, kad nuo šiol į jas galės pretenduoti visų, neišskiriant tik valstybinių, Lietuvos aukštųjų mokyklų geriausieji“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

 

Geriausiems aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimties vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

 

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

 

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistrantūros studentams (266 eurai).

 

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai. Prezidentų vardines stipendijas, siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.