Visuomenės sveikatos specialisto karjeros sėkmės receptas – aktyvumas

Studentas turi save parodyti ir užsirekomenduoti jau studijų metu – svarbu būti iniciatyviam, nesislėpti už kitų. Tam puikiai tinka privalomosios ir papildomos praktikos, kurios leidžia susipažinti su būsimu darbu, – teigia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto prodekanas doc. dr. Paulius Vasilavičius. 

LSMU studijų programos kasmet sulaukia ypač didelio stojančiųjų susidomėjimo, todėl nelengvu darbu tampa ir tinkamiausios specialybės paieška. Anot prodekano, besidomintys sveikatos mokslais ir ateityje norintys prisidėti prie šalies sveikatos politikos formavimo save geriausiai realizuos visuomenės sveikatos studijose. Čia daug dėmesio skiriama anatomijos, fiziologijos, genetikos studijoms, gilinamasi į vadybinį, organizacinį darbą sveikatos srityje. Studijose įgytos žinios praverčia kuriant ir diegiant sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos priemones, vertinant visuomenės sveikatą ir jai įtakos turinčius veiksnius bei vystant sveikatos programas bendruomenėse.

Apsisprendė mokykloje

Studijuoti visuomenės sveikatą doc. dr. P. Vasilavičius nusprendė dar mokykloje, o šiandien dėl savo sprendimo nė kiek nesigaili. Šios studijos jam suteikė galimybę siekti akademinių aukštumų, kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje ir galiausiai pačiam organizuoti fakulteto, kuriame dirba, veiklą. Dar studijų metu prasidėjo karjera ir klinikinėje veikloje, o šiandien docentas vadovauja Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

„Studijuodamas dar tikrai nežinojau, kas iš manęs bus gyvenime, kuo tapsiu, kur dirbsiu. Baigęs studijas buvau tik trečia Visuomenės sveikatos absolventų laida“, – pasakoja karjeros aukštumų pasiekęs doc. dr. P. Vasilavičius. Prodekanas išskiria tai, jog studijuojant buvo ugdomos ne tik profesinės kompetencijos, bet ir savarankiškumas, ištvermė, pasitikėjimas savimi, atsakomybė ir pareigingumas.

„Studijose mane labiausiai traukė visos disciplinos, kurios buvo susijusios ar galėjau jas susieti su darbo aplinka – profesinė sveikata, ergonomika, sveikatos ekologija. Apskritai studentai, baigę visuomenės sveikatos bakalauro ir magistro studijas, be jokių papildomų tobulinimosi kursų ar stažuočių gali dirbti profesinės sveikatos ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais įvairiose Lietuvos ir užsienio įmonėse, įstaigose ar organizacijose“, – teigia doc. dr. P. Vasilavičius ir pabrėžia, kad galima rinktis ir kitas darbo sritis, taip pat likti Universitete ir save realizuoti akademinėje bendruomenėje.

Visos galimybės save realizuoti

Kasmet didėja naujos kartos specialistų poreikis, kurie dirbtų ne tik sveikatos priežiūros sistemoje, bet ir už jos ribų, rūpintųsi sveika gyvensena, aplinka, o taip pat efektyviu sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimu.

Svarstantiems apie visuomenės sveikatos studijas LSMU prodekanas turi puikių žinių – čia veiklos tikrai netrūksta ir yra visos galimybės save realizuoti. „Jau praktikos metu galima susipažinti su savo būsimu darbu. Pats į praktiką Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboje kasmet priimu po kelis studentus, o visi nauji mūsų tarnybos darbuotojai yra priimti tik po praktikos, kurios metu save puikiai užsirekomendavo, parodė savo įgūdžius bei savybes. Ir dabar, rugsėjį, priimsime vieną darbuotoją, kuri baigė visuomenės sveikatos studijas ir praktiką atliko pas mus“, – apie karjeros galimybes kalba doc. dr. P. Vasilavičius.

 Profesinės sveikatos specialistas turi žinoti ir išmanyti:

 1. sveikatos teisės pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas;
 2. profesinės sveikatos priežiūros veiklos organizavimo principus;
 3. profesinės rizikos veiksnius ir jų poveikį darbuotojų sveikatai;
 4. profesinės rizikos įvertinimo ir prevencijos pagrindus;
 5. profesinių ir su darbu susijusių ligų kilmę, eigą, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;
 6. profesinės sveikatos rodiklius, darbuotojų sveikatos stebėsenos principus;
 7. įmonės darbuotojų įtraukimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą, galimybes, būdus;
 8. darbuotojų sveikatos stiprinimo principus ir metodus.

Profesinės sveikatos specialistas turi gebėti:

 1. identifikuoti pavojus ir profesinės rizikos veiksnius įmonės darbuotojų darbo vietose ir įvertinti jų poveikį darbuotojų sveikatai;
 2. konsultuoti darbdavius ir darbuotojus darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms, nelaimingų atsitikimų darbe, su darbu susijusių ligų ir profesinių ligų prevencijos, asmens apsaugos priemonių panaudojimo  klausimais;
 3. kartu su kitais specialistais tirti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastis;
 4. analizuoti privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų rezultatus;
 5. organizuoti ir teikti pirmąją pagalbą;
 6. teikti siūlymus dėl įmonės sveikatos politikos vystymo, darbo organizavimo tobulinimo ir darbo saugos ir profesinės sveikatos kultūros gerinimo, siekiant kuo geresnių darbuotojų saugos ir sveikatos rodiklių;
 7. rengti sveikatinimo veiklos programas (projektus).