Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos rinkimai

Gerbiami LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai!

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 13 d. 9–15 val. Visuomenės sveikatos fakultete (Tilžės g. 18) I a. 110 auditorijoje vyks Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) tarybos narių rinkimai. Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu ir VSF nuostatais, VSF tarybą sudaro 11 narių, iš jų 3 studentai, kuriuos deleguoja LSMU Studentų atstovybė, dekanas pagal pareigas, 1 socialinis partneris ir 6 tarybos nariai, kuriuos išrenka VSF dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas. Esant svarbioms priežastims, rinkėjams galima balsuoti iš anksto 2017 m. balandžio 10 d. 9–12 val. VSF (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiamas LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narių rinkėjų sąrašas. Pretenzijos dėl paskelbto rinkėjų sąrašo netikslumų priimamos iki 2017 m. kovo 29 d. 17.00 val. el. paštu: akvile.birbilaite@lsmuni.lt.

 

Prašome visus dėstytojus ir mokslo darbuotojus dalyvauti rinkimuose, nes LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktas nustato, kad rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Rinkimų metu prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatai į tarybos narius gali būti keliami iki 2017 m. kovo 31 d. 15 val. Kandidatais į tarybos narius gali būti gali būti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie LSMU pareigas užima konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra ar institutas, rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti. Abiem atvejais kandidatas turi raštu duoti sutikimą balotiruotis į VSF tarybos narius. Kandidatų skaičius neribojamas.

Kandidatai į tarybos narius registruojami:

2017 m. kovo 29 d. 9-12 val. ir 13-15 val. VSF (Tilžės g. 18) II a. kabinete Nr. 219;

2017 m. kovo 31 d. 9-12 val. ir 13-15 val. VSF (Tilžės g. 18) II a. kabinete Nr. 219.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimo reglamento 6 punktu, LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto rinkėjų sąrašas viešai bus paskelbtas 2017 m. kovo 27 d. LSMU internetinėje svetainėje.

 

LSMU MA VSF tarybos narių rinkimų komisija