Spausdinti

Veterinarijos medicinos magistrantai žengia į naujo gyvenimo etapą

Prof. dr. Vita RiškevičienėŠių metų kovo 2-ą dieną LSMU Veterinarijos akademijoje – iškilminga šventė Veterinarijos medicinos 74-osios laidos magistrams. Iškilios dienos proga kalbiname Veterinarijos fakulteto dekanę, profesorę dr. Vitą Riškevičienę. Kalbina Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu.

Kuo yra ypatingos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos medicinos studijos?

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademija vienintelė Lietuvoje rengia veterinarijos gydytojus. Norint profesionaliai paruošti veterinarijos specialistus, reikalingos išskirtinės sąlygos ir infrastruktūra, kurias Veterinarijos akademija vysto ir tobulina nuo akademijos įkūrimo dienos, 1936-ųjų metų. Šiemet, rugsėjo mėnesį, švęsime garbingą akademijos jubiliejų – 80-metį.  

Veterinarijos gydytojo profesija tampa viena iš prestižinių profesijų Europoje, ją kasmet renkasi galybė absolventų. Tuo džiaugiamės ir mes, galėdami atsirinkti pačius geriausius iš gausaus pretendentų sąrašo.

Šiemet Veterinarinės medicinos studijas baigia 111 motyvuotų ir stiprių absolventų. Net 3 studentams bus įteiktas diplomas su pagyrimu, o bendras visų absolventų magistro baigiamųjų darbų įvertinimų vidurkis yra 8,7 balai. Tai –  puikus rezultatas, žinant, kad Veterinarinės medicinos studijos yra ne tik labai sudėtingos, bet ir – ypač specifinės. Studentams tenka mokytis ne vienos gyvūnų rūšies veterinarinės medicinos, o studijuoti visų naminių gyvūnų ir paukščių bei egzotinių ir laukinių gyvūnų veterinarinę mediciną. Vadinasi, reikia įgyti daugybę skirtingų žinių: kiekvienai gyvūnų rūšiai yra specifinė anatominė struktūra ir fiziologija, ligos bei jų pasireiškimas.

Išskirtinis aspektas yra tas, kad nei studijų, nei praktikos metu, paciento neįmanoma apklausti, kas jam nutiko, kaip jis jaučiasi. Reikalinga stipri profesinė įžvalga, suvokimas, pojūtis ir žinios suprasti, kuo pacientas serga. Negana to, išlieka būtinybė padėti.

Ar studentams suteikiama galimybė įgyti ne tik teorines žinias, bet ir – praktines?

Studijų metu ypač didelis dėmesys yra skiriamas praktinių įgūdžių formavimui ir įgijimui. Apie 40 proc. visų studijų sudaro praktinės studijos. Todėl studijos tik iš dalies vyksta auditorijose. Didžioji dalis laboratorinių ir praktikos darbų vyksta Universiteto gyvūnų klinikose. Studentai, kartu su dėstytojais, vyksta į gyvūnų ūkius, žirgynus, zoologijos sodą, gyvūnų prieglaudas gydyti sergančiųjų, kad įgytų kuo daugiau praktinių žinių. Klinikinių praktikų metu studentai ne tik asistuoja veterinarijos gydytojams, bet ir patys atlieka nesudėtingas operacijas ir įvairias procedūras.

Kokie studentai renkasi Veterinarinės medicinos studijas? Kodėl?

Į šį klausimą norisi atsakyti su šypsena – tai žmonės, kurie labai myli gyvūnus. Daugelis įstojusiųjų pirmakursių meilę gyvūnui nurodo kaip pagrindinį motyvą, renkantis veterinarinės medicinos studijas. Tačiau vien meilės šioms studijoms tikrai neužtenka. Tą rodo faktas, kad ne visi įstojusieji pasiekia finišą. Kita vertus, sėkmingai baigusiųjų studijas, pasirinkamu abejoti netenka. Mano žiniomis, didžioji dauguma šių metų absolventų jau turi darbo pasiūlymus, nors pasiūlymai vis dar plaukia iš darbdavių, kviečiantys jaunuosius veterinarijos gydytojus įsijungti į jų kolektyvus. Ypač daug darbo pasiūlymų šiemet gauname iš pramoninės gyvulininkystės ūkių, Valstybinės veterinarijos tarnybų.

Ar tarp studijuojančių yra studentų iš užsienio šalių?  

Veterinarinės medicinos studijos labai populiarėja užsienio studentų tarpe, nes, kaip minėjau ši profesija Europos Sąjungos valstybėse yra ypač paklausi ir populiari. Pirmoji užsienio studentų laida studijas baigs dar tik ateinančiais metais. Užsienio studentų gretos didėja gan sparčiai. Prieš penkerius metus priėmėme 3 studentus, pernai – 14, o šiemet planuojame priimti dar daugiau.

Daugiausiai Veterinarinę mediciną studijuoja  studentų iš Švedijos ir Vokietijos. Taip pat yra studentų iš Izraelio, Kipro, Suomijos, Airijos ir net Indijos.

Kokios yra ateities perspektyvos ir galimybės studentų, kurie baigia šias studijas? Ką atsakytumėte teigiantiems, kad šių specialistų ateityje nebereikės?

Veterinarijos gydytojų ateities perspektyvos yra puikios, nes šių specialistų poreikis yra labai didelis, o tai užtikrina šios profesijos daugialypiškumas – tai darbas Valstybinėje tarnyboje, privati praktinė veterinarinė veikla, maisto saugos ir kokybės kontrolė, rizikos vertinimas, veterinarinė farmacija ir kt. sritys. Ypač didelė darbo vietų pasiūla yra pramoninėje gyvulininkystėje, nes pienininkystės ir paukštininkystės verslas Lietuvoje auga, daugėja gyvulių ir paukščių skaičiai, kasmet vis daugiau veterinarijos gydytojų reikia intensyviai besiplėtojančiam žirgininkystės verslui.

Tokių minčių, kad veterinarijos gydytojų valstybei kada nors nebereikės nėra ir negali būti. Žmogaus gyvenimas be jį supančių gyvūnų ir sveiko bei kokybiško maisto yra neįmanomas, o ir sukantis laiko ratui, jaunimas privalo pakeisti esančius ir išeinančius.

Kaip pasikeitė studijų kokybė, lyginant su praėjusiais metais?

Tikriausiai pati solidžiausia naujovė yra ta, kad 2015-ais metais mūsų Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programa buvo patvirtinta Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos ekspertų, kas rodo, kad programa atitinka Europos veterinarinės medicinos studijų reikalavimus.

Per pastaruosius trejus metus pavyko atnaujinti ir sustiprinti gyvūnų klinikų aparatūrą, skirtą gyvūnų ligų diagnostikai ir gydymui, labai atjaunėjo veterinarijos gydytojų personalas, kuris stažuodamasis užsienio universitetuose tobulėja ir diegia vis naujesnes diagnostikos ir gydymo procedūras klinikose, dalijasi tomis žiniomis su studentais.  Tai didina pacientų skaičių ir kartu sudaro galimybę studentams įgyti daugiau praktinių žinių. Labai tikimės, kad greitu laiku bus atnaujinta ir gyvūnų klinikų infrastruktūra.

Džiugu, kad kiekvienais metais daugėja studentų ir dėstytojų, išvykstančių ir atvykstančių studijuoti ar dėstyti į kitus Europos universitetus, didėja dėstytojų mokslinis tarptautiškumas ir integralumas į verslą. Visa tai užtikrina mokslu ir praktika pagrįstas studijas ir daro jas dar labiau patrauklias jaunimui.

Ką palinkėtumėte Veterinarijos studijų absolventams?

Be abejonės, noriu pasveikinti mielus absolventus, gavusius diplomus su švente ir naujo gyvenimo etapo pradžia.

Popiežius Benediktas šešioliktasis jaunimo katekizmo pratarmėje rašė: „Kai man kas nors tvirtina, kad dabartinis jaunimas tuo nesidomi, aš prieštarauju ir manau, kad esu teisus. Dabartinis jaunimas nėra toks paviršutiniškas, kaip apie jį kalbama. Jis nori žinoti, kas gyvenime iš tikro svarbiausia“.

Besąlygiškai pritardama Popiežiaus mintims, manau, kad Jūs, mieli absolventai, tikrai žinote, kas Jūs esate ir kuo Jūs tapote: Jūs tapote veterinarijos gydytojais – žmonėmis, kurių gebėjimų ir nuoširdumo laukia tie, kurie nesiskundžia, o tik viltingai žvelgia į Jus, tikėdami Jumis. Todėl netikėkite tais, kurie bandys sumenkinti Jus ar Jūsų profesiją, būkite tais, kuriais didžiuojamės ir tikime mes, Jūsų dėstytojai, kuriais didžiuojasi Jūsų tėvai. Visada prisiminkite, kad veterinarijos gydytojo profesija yra daugiau nei profesija – ji privalo tapti Jūsų gyvenimu, kuris Jums nepataikaus. Jums nebus lengva, jam neparašysite apeliacijos ir nepasiguosite, jis – tik reikalaus.

Mielieji, kad uždegtumėte kitus, pirmiausia, patys dekite tuo jausmu. Kad pravirkdytumėte, pirmiausia, ašaros turi tekėti Jums patiems. Kad įtikintumėte, pirmiausia, tikėkite patys. Tikėjimo!

 

Jurgita Miciulevičiūtė - Smeu