Veterinarijos fakulteto Tarybos narių rinkimai

2016 m. gruodžio 7 d.  900 – 1300 val.  Veterinarijos akademijoje  (Centriniai rūmai, 1 aukštas, 120 kab. (posėdžių salytė), Tilžės g. 18, Kaunas) vyks Veterinarijos fakulteto (VF) Tarybos narių rinkimai.

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose. Pagal LSMU Fakulteto Tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą, rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Kandidatais į VF Tarybos narius gali būti:

  • Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie LSMU pareigas užima konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra (institutas ar kitas padalinys), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą ir kandidato sutikimą būti renkamam į VF Tarybą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti rinkimuose į VF Tarybos narius.
  • Socialinių partnerių atstovai, nedirbantys LSMU. Kandidatą gali siūlyti Senatas, asociacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, fakulteto rinkėjų grupė arba kandidatas savo kandidatūrą gali siūlyti pats.

Prašome iki 2016 m. lapkričio 30 d. 15 val. rinkimų komisijos sekretorei asist. B. Grigalevičienei (Dr. Leono Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, 1 aukštas, registratūra, mob. +370 605 37009, tel. 362303) pateikti kandidato sutikimą ir katedros posėdžio protokolo išrašą būti renkamam į VF Tarybą arba save iškėlusio kandidato prašymą balotiruotis rinkimuose į VF Tarybos narius.

Išankstinis balsavimas vyks 2016 m. gruodžio 6 d. 1000-1200 val. LSMU VA Centriniuose rūmuose, 204 kab. (Tilžės g. 18, Kaunas).

Kandidato prašymas

Kandidato sutikimas

Kandidatų sąrašas

Veterinarijos fakulteto rinkėjų sąrašas

 

Telefonai pasiteiravimui:

prof. J. Šiugždaitė +370 685 25931;  prof. B. Bakutis +370 615 75580;

asist. B. Grigalevičienė +370 605 37009.

 

LSMU VF Tarybos rinkimų komisija