Spausdinti

Vardinių stipendijų konkursas Medicinos akademijos visų fakultetų studentams ir VF Veterinarinės medicinos studijų programos studentams

Studentai (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų, pradedant trečiuoju semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2016 m. balandžio 15 d.į LSMU Studentų atstovybę (A.Mickevičiaus g. 9, tel. 327214) turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.

2. Dekanato patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį.

3. Trumpą autobiografiją.

4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.

5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

1. Bendras studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.

2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2015/2016 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų (netaikoma studentams kandidatuojantiems į prezidento stipendiją).

 

SVARBU:

Komisijos posėdis įvyks balandžio 19 d. 14 val. M.Jankaus g. 2, II aukštas, 18 kab. Studentų, pateikusių prašymus, dalyvavimas būtinas.

 

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvos mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Prof. Kazio Oželio fondo (visų MA fakultetų studentams);

3. Eurovaistinės (Farmacijos fakulteto studentams)

4. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto veterinarinės medicinos programos studentams)

5. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);

6.Kauno raj.savivaldybės mero V.Makūno (Veterinarijos fakulteto veterinarinės medicinos programos studentams gyvenantiems Kauno raj.)

7. Birutė Petrikas (Slaugos fakulteto antros pakopos studijų studentams)

8.Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (bus atrenkami kandidatai 2016/2017 m.m.)

 

prof. Daiva Rastenytė

Prorektorė studijoms, komisijos pirmininkė