Universitete iškilmingai paminėta Vasario 16-oji

Ketvirtadienį vyko iškilmingas LSMU tarybos ir senato posėdis, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – paminėti.

Iškilmėms, kurios vyko Z. Januškevičiaus salėje, vadovavo LSMU senato pirmininkas prof. dr. Rimantas Be­netis. Sveikindamas LSMU ben­druomenę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas pastebėjo, jog tarpukario laikotarpis iki šiol stebina jaunos valstybės veržlumu, sparčiais augimo mastais, įspūdingai išaugusiu Lietuvos universitetu Kaune.

minejimas6.jpg (376x240, 354x240)„Turime šviesų pavyzdį, tad linkiu ir šiandien visomis išgalėmis siekti, kad geros idėjos, galinčios garsinti Lietuvą visame pasaulyje, būtų įgyvendinamos kuo greičiau“,  – linkėjo rektorius.   

LSMU tarybos pirmininkas prof. Vilius Jonas Grabauskas perskaitė Universiteto alumno, buvusio Europos Sąjungos komisaro Vytenio Povilo Andriukaičio sveikinimą Universiteto bendruomenei. Sveikinime primintas ankstesniųjų kartų Lietuvos medikų indėlis į šalies pažangą, siekiant laisvės, demokratijos, šalies klestėjimo.

V. P. Andriukaitis prisiminė ir savo studentiškas dienas tuomečiame Kauno medicinos institute. Okupacijos metai neužgniaužė jaunų medikų laisvės siekio: kurtos savišvietos organizacijos, slaptai leisti laikraščiai. „Mūsų Alma Mater visada išlaikė pirmojo atgimimo ir Vasario 16-osios dvasią“,  – pabrėžiama sveikinime.

„Mes, dabartiniai studentai, net neįsivaizduojame, ką reiškia būti nelaisvėje. Mums niekas nedraudžia vadinti savęs lietuviais, kalbėti savo kalba, studijuoti, reikšti savo nuomonės, būti savimi. Tačiau kartais mes patys save suvaržome“,  – kalbėjo LSMU Studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė, gražios valstybinės šventės proga paraginusi atsigręžti į save, pasitikrinti, ar jaučiamės laisvi šiandienos Lietuvoje, nes laisvė – tai didžiausia mūsų protėvių dovana.

minejimas4.jpg (376x240, 376x226)Iškilmingame LSMU tarybos ir senato posėdyje pasveikinti Universi­teto mokslininkai – Lietuvos mokslo premijos laureatai. 2019 m. Lietuvos mokslo premija įvertintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų prof. habil. dr. Giedrius Barausko, prof. dr. Antano Gulbino ir prof. dr. Žilvino Dambrausko darbų ciklas „Kasos uždegiminių ir navikinių ligų molekulinių mechanizmų tyrimai, diagnostikos ir gydymo metodų optimizavimas“.

Prof. Žilvinas Dambrauskas pabrėžė, jog jam ypatingai džiugu, kad apdovanojimas pelnytas laisvoje Lietuvoje. „Stiprios, nepriklausomos valstybės, kuri lygiateisiškai dalyvauja pasaulinėje mokslo veikloje, suteiktas apdovanojimas yra didžiausia dovana“, – sakė laureatas, padėkojęs mokytojams, kolegoms už pagalbą ir palaikymą.

Graži Lietuvos sveikatos mokslų uni­versiteto tradicija – iškilmingo šventi­nio LSMU tarybos ir senato posėdžio metu Universiteto moks­lininkams suteikiama garbė skaityti pranešimą.

„Tokia galimybė – vienintelė, nebepa­sikartojanti per visą profesinę karje­rą“, – pabrėžė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

minejimas10.jpg (376x240, 376x240)Šiųmetį pranešimą „LSMU – tarptautiško universiteto idėja ir tradicijos“ skaitė LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanė prof. Ingrida Janulevičienė. Pranešėja pabrėžė, kad tarptautiškas universitetas – anaiptol ne vien tas, kuriame studijuoja daug užsienio studentų. Tai žymiai platesnė sąvoka: ir tarptautiniai dėstytojai, visa bendruomenė, atvira skirtingoms kultūroms ir tradicijoms, dalyvavimas projektinėje veikloje, alumnai, tarptautinės partnerystės.

Pasidžiaugusi, kad Universitetas žengia tarptautiškumo ir pažangos keliu, prof. I. Janulevičienė išsamiai apžvelgė šimtmetį siekiančias Universiteto tarptautiškumo ištakas. Lietuvos universitete dėstė ištisa plejada aukšto lygio eruditų, išskirtinių, įdomių asmenybių.

„Kalbėdama apie žmones, negaliu nepaminėti pastatų. Tuometė projektų įgyvendinimo sparta -stebinanti. 1931 m. liepos 3 d. pradėti statyti Medicinos fakulteto Centriniai rūmai 1932 m. gruodį atidaryti. Universitetinių klinikų idėja suformuota 1936 m. vasarį, 1937 m. liepos 31 d. padėtas kertinis pastato akmuo, 1939 m. liepą klinikos baigtos statyti, o 1940 m. pradėti gydyti pacientai. Tai buvo didžiausia, moderniausia ligoninė Baltijos šalyse, kuri tokia išlieka iki šių dienų“,  – kalbėjo prof. I. Janulevičienė.

minejimas13.jpg (700x430)Iškilmingą LSMU tarybos ir senato posėdį vainikavo meninė programa. Pianistės Ievos Dūdaitės pasirodymas džiugino meistrišku atlikimu – ir žiūrovams pateiktomis staigmenomis: atliekant vieną kūrinį dalyvauti iš salės buvo kviečiami savanoriai, kurie galėjo patirti, ką jaučia scenoje sėdintis muzikantas. LSMU akademinio choro „Neris“ koncerte skambėjo dainos latvių ir estų kalbomis bei nauji, pirmą kartą viešai atlikti kūriniai.

Prasidėjęs Lietuvos himnu, iškilmingas posėdis baigėsi akademiniu himnu „Gaudeamus“.