Universitetas iškilmingai pasitiko Atkurtos valstybės šimtmetį

Vasario 14 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete, akademiko Z. Januškevičiaus posėdžių salėje, įvyko iškilmingas LSMU Senato ir Tarybos posėdis, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmečiui paminėti.

Į šventines iškilmes LSMU senatoriai ir Tarybos nariai rinkosi prieš tai darbiniame posėdyje priėmę reikšmingą, Universiteto ateitį ir istoriją galintį pakeisti nutarimą.

Išklausęs Medicinos akademijos kanclerės prof. Daivos Rastenytės pristatymo, LSMU Senatas nutarė pritarti Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu reorganizavimo sąlygų, LSMU ir LSU reorganizavimo plano projektams bei LSMU Statuto pakeitimo projektui.

„Tai labai svarbus dokumentas. Remiantis juo, gali keistis ir mūsų Universiteto istorija, organizacija bei struktūra“, – nutarimo svarbą pabrėžė LSMU Senato pirmininkas prof. Rimantas Benetis.

Iškilmingas šventinis posėdis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmečiui, pradėtas LSMU gimnazijos mišraus choro „Ave musica“ ir LSMU akademinio choro „Neris“ bei visų susirinkusiųjų sugiedotu Lietuvos himnu.

„Lietuvos sveikatos mokslų universitetas šiandien – vienas stipriausių ir pažangiausių šalies universitetų, žinomas ir gerbiamas ne tik Europoje, bet ir plačiai už jos ribų. Kaip natūralus tiesioginis Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto tradicijų tęsėjas, akademinės, profesinės, visuomeninės veiklos pasiekimais Universitetas ne tik gali, bet ir privalo didžiuotis žymiu indėliu valstybės, miesto ir Lietuvos žmonių gerovės labui. Tad švęskime!“, – sveikindamas Universiteto bendruomenę, paragino LSMU Tarybos pirmininkas prof. Vilius Jonas Grabauskas.

Viena iš gražių kultūrinių tradicijų Universitete yra atversti vieną iš istorijos puslapių ir prisiminti, kaip buvo anksčiau. Iškilmingame posėdyje pranešimą „Atkurtai Lietuvai 100 – žemės ūkis, pradžia“ skaitė Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas.

„Mūsų šimtmečio istorija kaip reta gausi tiek džiugių, tiek ir dramatiškų įvykių. Vasario 16-oji – viena reikšmingiausių Lietuvos istorijos datų. Tačiau valstybės atkūrimo šimtmetis yra ne tik priežastis švęsti, bet ir galimybė atsigęžus atgal įvertinti, kokie praeities įvykiai gali būti svarbūs mūsų ateičiai“, – pastebėjo prof. M. Malakauskas, pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečių laikotarpį pranešime susiejęs su šių dienų aktualijomis.

Atgautos nepriklausomybės šimtmečio proga Universiteto bendruomenę sveikino ir nuotaikingus kūrinius atliko įspūdingas būrys įvairių Universiteto meno kolektyvų atlikėjų, kuriuos susirinkusieji pasitiko ir išlydėjo plojimais.

Iškilmėse pasirodė LSMU gimnazijos choras „Ave musica“ (vad. Giedrė Druskienė), LSMU gimnazijos aštuntų klasių tautinių šokių kolektyvas „Eglynėlis“ (vad. Eglė Glinskienė), LSMU tautinių šokių kolektyvas „Džigūnas“ (vad. Aistė Jacikė), LSMU gimnazijos trečių gimnazijos klasių tautinių šokių kolektyvas „Kupolėlė“ (vad. Kazimieras Kondratavičius ir Eglė Glinskienė), LSMU tautinių šokių ansamblis „Ave vita“ (meno vad. Kazimieras Kondratavičius, orkestro vad. Gintaras Vilčiauskas, vokalinės grupės vad. Rasa Kazakevičienė), LSMU MA akademinis choras „Neris“ (meno vad. Tomas Lapinskas).

Iškilmingas LSMU Senato posėdis baigtas akademiniu himnu „Gaudeamus igitur“.