Tobulindamas studijų aplinką LSMU modernizuos rezidentūros bazes

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU), siekiant užtikrinti studijų, mokslo, žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūros vienovę, taip pat gerinti pačią studijų aplinką, bus modernizuojamos dvi pagrindinės rezidentūros studijoms reikalingos bazės, esančios Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose ir Kauno klinikinėje ligoninėje. Rezidentūros studijų bazės bus atnaujintos pagal projektą „LSMU rezidentūros bazių modernizavimas, siekiant studijų aplinkos tobulinimo (REZ-MOD)“. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017 m. lapkričio 7 dieną ir tęsis iki 2019 m. spalio 31 dienos.

Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius džiaugiasi gerėjančiomis rezidentūros studijų sąlygomis. „Gydytojų rezidentų mokymas yra viena iš prioritetinių LSMU ir Kauno klinikų veiklų. Džiaugiamės, kad įgyvendinant rezidentūros bazių modernizavimo projektą dviejose didžiausiose LSMU rezidentūros bazėse gydytojams rezidentams bus sukurta dar patrauklesnė studijų aplinka ir geresnės galimybės įgyti reikiamus specialybinius įgūdžius“, – teigė prof. R. Jurkevičius.

Pasak LSMU Podiplominių studijų centro dekano doc. dr. Juozo Kupčinsko, visame pasaulyje rezidentūros studijų procese daugiausiai dėmesio skiriama simuliacinės ir elektroninės aplinkos plėtrai. „Šio projekto dėka rezidentams atsiras galimybė naudotis tam tikrais simuliatoriais bei medicinine įranga, kurios pagalba bus galima greičiau ir saugiau įgyti reikiamus įgūdžius. Projekto metu didžiausioje rezidentūros bazėje Kauno klinikose taip pat atsiras WiFi prieiga, kuria galės naudotis visi studijuojantys rezidentai“, – sakė J. Kupčinskas.

Pastarąjį dešimtmetį rezidentūros bazės naujintos pačių bazių iniciatyva ir investicijomis – jokių tikslinių investicijų tam neskirta. J. Kupčinsko teigimu, šis projektas – pirmasis tikslingas žingsnis atnaujinti aukštai rezidentūros studijų programų kokybei būtiną infrastruktūrą. „Labai svarbu, kad valstybės institucijos palaikytų tokių projektų tęstinumą, nes rezidentūros studijų kokybei būtinos tolimesnės tikslinės investicijos“, – tvirtino Podiplominių studijų centro dekanas.

Kaip teigia LSMU Plėtros tarnybos vadovė Laima Matusevičienė, pagrindinis projekto uždavinys – sudaryti sąlygas Universiteto rezidentams įgyti aukščiausio lygmens kompetencijas. Dėl to bus atnaujintos kelios LSMU rezidentūros bazių patalpos, esančios Kauno klinikose (Eivenių g. 2, Kaunas) ir Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas), taip pat įsigyta rezidentūros studijų programoms reikalinga įranga. Viso projekto vertė – 1.33 mln. eurų. „Svarbu tai, kad atnaujinant rezidentūros bazes dviejose teritorinėse vietose bus užtikrinama projekto nauda didžiausiam rezidentų skaičiui. Dauguma rezidentų mokosi Kauno klinikose ir Kauno klinikinėje ligoninėje, todėl jie visi turės prieigą prie atnaujinamos ir kuriamos infrastruktūros“, – teigė L. Matusevičienė.

Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.