Tarptautinis slaugos specialistų susitikimas Kaune

LSMU vyko antrasis projekto „TraCE: TRA-ining of Informal C-aregivers in E-lderly Care“ tarptautinis partnerių susitikimas. Projektas apima  poreikių nustatymo ir mokymo modulio artimiesiems, slaugantiems namuose vyresnio amžiaus pacientus kūrimą bei pritaikymą. Dar vasarį Ankaros Baskento universitete vyko projekto TraCE partnerių pirmasis  susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos ir numatyti susitikimo Kaune tikslai. Kaune gegužės 2–4 d. dienomis  tarptautiniai partneriai aptarė atliktos sisteminės literatūros analizės rezultatus apie  artimųjų, prižiūrinčių senyvo amžiaus žmones, poreikius, problemas bei susitikimo metu pristatė jau parengtas preliminarias ataskaitas apie padėtį jų atstovaujamose šalyse.

LSMU Slaugos ir rūpybos katedros dėstytoja dr. Alina Vaškelytė ir vedėja doc. Aurelija Blaževičienė – inicijavo diskusijas bei uždavė klausimus, kviesdamos kolegas iš Baskento universiteto (Ankara, Turkija); LSMU Slaugos ir rūpybos katedros (Lietuva); La Sapienza (Roma, Italija); Turkijos Geriatrijos slaugytojų asociacijos (GerHemDer); Ankaros vyresnio amžiaus žmonių federacijos (UYSAF); Ankaros savivaldybės; ImonTech technologijų kompanijos (Ankara, Turkija) įsitraukti į išsamesnes diskusijas.

Prof. Sultan Kav iš Baskento universiteto, kalbėjo apie visų šalių partnerių vykdomą kokybinį  tyrimą (atliekant grupinius ir individualius interviu) su artimaisiais slaugančiais senukus namuose. Taip pat buvo pristatytos socialinės veiklos sritys vykdomas visoje Turkijoje, įskaitant ir senjorų užimtumą bei aktyvias veiklas: šokiai, rankdarbiai, meno terapija. Profesorė akcentavo, kad kito partnerių susitikimo metu bus pateikti vykdomo tyrimo rezultatai, kurie atskleis  problemas ir poreikius ne tik šeimos narių, slaugančių namuose savo vyresnio amžiaus artimuosius,  bet ir išgryninti jų edukacijos poreikiai.  

Nane Surnore, Ilhan Tegel ir Tugue Yerlitaz Tarptautinės vyresnio amžiaus federacijos atstovės (Turkija), pritarė kolegei iš Baskento universiteto ir pabrėžė specialiųjų programų kūrimo poreikį artimiesiems. Susitikimo Olandijoje metu  bus identifikuotos aktualiausios temos, pagal kurias bus rengiami mokymo moduliai. Sukurti mokymo moduliai bus standartizuojami, kad jais galėtų naudotis visų šalių pacientų artimieji.

Kaip teigia dr. A. Vaškelytė, svarbiausia, kad bus parengtos programos kiekvienos iš partnerių nacionaline kalba. Trečiame, jau savaitės trukmės susitikime Roterdame vasarą, bus paskelbtos temos, kurios padės kertinį akmenį artimuosius slaugančių artimųjų namuose mokymo kūrimo modulio programoms. „Kiekvienoje šalyje vyksiančiuose susitikimose mes lankomės ir senelių namuose, socialiniuose centruose ir įvairiose institucijose bei organizacijose, kur susitelkę senyvi žmonės arba juos suburiantys bei į įvairias veiklas įtraukiantys specialistai“, –  pabrėžė pašnekovė. Šio projekto tikslas perkelti į praktiką mokslo įrodymais grįstas žinias ir jas taikyti kasdienėje veikloje.

Prof. Francesco Mattace Raso, Geriatrijos katedros vadovas (Roterdamo Erasmus Universitetas), video konferencijos metu pristatė savo atlikto tyrimo rezultatus ir išsakė savo lūkesčius, dėl standartizuoto interaktyvaus artimųjų slaugytojų mokymo modulio, kuris padėtų teikti kokybišką ir visavertę priežiūrą namuose.

Susitikimo metu visų šalių atstovai aptarė labai panašius sunkumus patiriamus artimųjų, namuose slaugančių vyresnio amžiaus žmones. Psichinis, moralinis išsekimas, praradimas savo asmeninio gyvenimo pomėgių bei veiklų. „Mokslininkai ir socialinių institucijų specialistai vieningai sutaria, kad jeigu bus sukurtos universalios sistemos talkinančios, žmonėms prižiūrintiems senyvus artimuosius namuose, išvengsime daugelio nelaimingų atsitikimų ir psichologinį spaudimą patiriančių pacientų kasdienybė taps lengvesnė“ – teigė La Sapienza universiteto prof. Saverio Pompili, į aktyvias slaugytojų veiklas įsitraukęs dar 1980 m. dirbdamas  Etiopijoje.  

Vyresnio amžiaus pacientams artimųjų meilės ir globos nepakanka, reikia ir nemažai investicijų, kad namuose vyresnio amžiaus pacientams būtų sukurta saugi aplinka, o artimiesiems būtų suteiktos kompetentingos žinios apie slaugą, jiems palankiausiu būdu. Sveikatos vadybos specialistai talkintų senyvus  artimuosius  namuose slaugantiems šeimos nariams ir būtų išspręstos politinės, socialinės bei ekonominės pacientų problemos.

Jolanta Jonikienė,

Autorės nuotr.

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba