Tarptautinis Europos širdies vaizdinių tyrimų asociacijos ir Lietuvos kardiologų draugijos renginys

Sausio 8–9 dienomis Kaune įvyko pirmasis tarptautinį pripažinimą ir akreditaciją gavęs jungtinis Europos širdies vaizdinių tyrimų asociacijos (EACVI) ir Lietuvos kardiologų draugijos echokardiografijos darbo grupės organizuotas mokomasis renginys-konferencija „Multimodality Imaging in Cardiology“. Pirmoji konferencijos diena buvo skirta echokardiografiniams tyrimams ir šios srities naujovėms apžvelgti. Antroji diena – kitiems širdies ir kraujagyslių sistemos vaizdiniams tyrimams: širdies magnetinio rezonanso tomografijai, kompiuterinei tomografijai, radionuklidiniams tyrimams. Per pertraukas tarp pagrindinės konferencijos sesijų vyko interaktyvieji praktiniai seminarai, naujausios echokardiografijos techninės įrangos, simuliatorių pristatymas. Konferencijos dalyviai galėjo praktiškai išbandyti šiuolaikinės echokardiografinės įrangos galimybes, susipažinti su sudėtingų echokardiografinių metodikų (taškelių žymėjimo echokardiografijos, trimatės širdies struktūrų rekonstrukcijos) analizės pagrindais. Dideles diskusijas salėje sukėlė išskirtinių klinikinių mokomųjų atvejų pristatymas. Konferencija vyko anglų kalba. Joje dalyvavo 125 dalyviai iš Lietuvos ir užsienio šalių (Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Danijos, Belgijos, Čekijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Pakistano, Kazachstano).

Paskaitas skaitė kviestiniai užsienio pranešėjai ir EACVI komiteto nariai – prof. A. Neskovičius, gydytojai ekspertai J. Grapsa (echokardiografija), Ch. Bucciarelli-Ducci (širdies magnetinis rezonansas), O. Gaemperlis (kompiuterinė tomografija ir radionuklidiniai širdies tyrimai). Lietuvos sveikatos mokslų universitetui atstovavo profesoriai R. Jurkevičius, J. J. Vaškelytė, E. Ereminienė, gydytojai A. Jankauskas, V. Mizarienė, Ž. Valuckienė ir T. Lapinskas. Iš Vilniaus į renginį atvyko lektoriai prof. N. Valevičienė, doc. J. Čelutkienė, gyd. S. Glaveckaitė, D. Palionis, A. Drąsutienė. Klinikinius atvejus pristatė Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos radiologės. EACVI organizacijai renginyje atstovavo EACVI projektų vadovė C. Granier (Prancūzija).

Kaip teigia EACVI projektų vadovė, organizacinė renginio struktūra ir eiga atitiko visus aukšto lygio tarptautiniam mokomajam renginiui keliamus reikalavimus. Šalies lektorių pristatyti pranešimai buvo profesionalūs. Ypatingą įspūdį svečiams paliko jaunųjų lektorių entuziazmas ir kompetencija. EACVI organizacija tikisi toliau sėkmingai bendradarbiauti su Lietuvos atstovais.

Renginio organizatoriai džiaugiasi puikiais dalyvių ir užsienio svečių vertinimais bei galimybe suburti vaizdiniais širdies tyrimais besidominčius specialistus iš įvairių Lietuvos miestų ir užsienio šalių.

 

Živilė Valuckienė