Tarptautinis dialogas su Ukrainos atstovais: pasirašytas Memorandumas

Tarptautinis dialogas su Ukrainos atstovais: pasirašytas MemorandumasSausio 26–27 dienomis Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje viešėjo Užhorodo Nacionalinio universiteto (Ukraina) rektorius prof. Volodymyras Smolanka, kuris taip pat vadovauja Neurochirurgijos ir neurologijos centrui savo šalyje, ir Užhorodo Nacionalinio universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos katedros vedėjas prof. Michailas Orosas.

Svečiai susitiko su LSMU atstovais: LSMU rektoriumi prof. R. Žaliūnu, LSMU prorektoriumi klinikinei medicinai ir LSMU ligoninės Kauno klinikų generaliniu direktoriumi prof. R. Jurkevičiumi, LSMU prorektore studijoms prof. D. Rastenyte, LSMU prorektore mokslui prof. V. Lesauskaite, Kauno klinikų direktoriumi medicinai ir slaugai prof. A. Naudžiūnu, Kauno klinikų direktore visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. L. Jaruševičiene, LSMU Podiplominių studijų centro dekanu prof. K. Petrikoniu ir LSMU Tarptautinių programų koordinatore G. Diliūniene.

Susitikimo metu pasirašytas bendradarbiavimo Memorandumas, kurio tikslas – abipusis siekis skatinti tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, mokslinių tyrimų ir mokymų srityse, remiantis rezultatyvaus keitimosi principais. Nutarta skatinti doktorantūros studentų ir akademinio personalo stažuočių mainus, keistis mokymo ir mokslinių tyrimų praktika, organizuoti bendrus seminarus ir konferencijas.

Svečių delegacija aplankė LSMU Skubiosios medicinos kliniką ir LSMU Kauno klinikų Traumų ir skubios pagalbos centrą, taip pat – LSMU Neurologijos ir Neurochirurgijos klinikas, Neuroreabilitacijos poskyrį.

LR sveikatos apsaugos ministerijoje vykusio vizito metu prof. V. Smolanka ir jo vadovaujama delegacija susitiko su SAM ministre R. Šalaševičiūte: bendradarbiavimo planų aptarimo metu taip pat dalyvavo LSMU atstovai: prof. R. Jurkevičius, prof. K. Petrikonis, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof. Ž. Padaiga.

LSMU atstovų ir kolegų iš užsienio vizito metu aptarti Skubios medicinos pagalbos, kardiovaskulinės (insultų ir infarktų) patologijos gydymo, ikihospitalinės ir hospitalinės pagalbos bei reabilitacijos projektai, bendradarbiaujant Lietuvos ir Ukrainos universitetams bei ligoninėms, taip pat padedant LR sveikatos apsaugos ministerijai. Gvildentos specialistų keitimosi galimybės, aptartas bendradarbiavimas, vykdant bendrus, tarptautinius projektus. Iškelti klausimai dėl galimybės plėtoti bendradarbiavimą tarp kitų Ukrainos medicinos aukštųjų mokyklų ir ligoninių.

Džiugu, kad dar 2014-aisiais metais užsimezgusios draugystės tarp LSMU Neurologijos klinikos ir Užhorodo Nacionalinio universiteto jau yra pirmieji rezultatai. Šiuo metu 4 specialistai iš Užhorodo Nacionalinio universiteto stažuojasi LSMU Neurologijos ir Neurochirurgijos klinikose. Į šių specialistų mokymus intensyviai įsitraukė ir Reabilitacijos, Skubiosios medicinos, Radiologijos, Intensyviosios terapijos klinikos. Tikimasi, kad ateityje bendradarbiavimo rezultatai tik didės.

 

Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu