Tarptautinėje LSMU „Erasmus+“ mokymų savaitėje – ryšių su užsienio partneriais stiprinimas

„Erasmus+“Gegužės 29 – birželio 2 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) vyko pirmoji tarptautinė „Erasmus+“ mokymų savaitė „Tarpkultūrinis universitetas: raktas į sėkmę“ (angl. „Multicultural University: Key to Success“). Į mokymus, kuriuos organizavo Tarptautinių ryšių ir centro (TRSC) Akademinių mainų skyrius, atvyko 16 užsienio aukštojo mokslo institucijų darbuotojų iš 7 Europos regiono šalių: Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Turkijos, Ispanijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės. Didžioji dalis mokymų dalyvių atstovavo universitetus, su kuriais LSMU sieja aktyvus ir ilgalaikis „Erasmus+“ bendradarbiavimas Veterinarinės medicinos, Odontologijos, Slaugos studijų programose.

Šventiniame savaitės atidaryme TRSC dekanas prof. Žilvinas Padaiga pasveikino mokymų dalyvius ir pristatė jiems LSMU struktūrą, supažindino su studijų, mokslo ir klinikine veikla, tarptautinių studijų organizavimu ir užsienio studentams teikiamomis paslaugomis. Dekanas kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria visa akademinė bendruomenė, siekianti pritraukti užsienio studentus: kaip pagerinti studijų kokybę, atitinkančią pasaulinius standartus, kaip išlikti konkurencingam aukštojo mokslo erdvėje. Dekano nuomone, svarbiausi veiksniai tarptautiškumo link nėra vien geresnės infrastruktūros ir mokymo bazės sukūrimas. Jo nuomone, svarbiausi yra kokybiniai studijų proceso pokyčiai, taip pat kritinio mąstymo ir kolegiško požiūrio į studentus ugdymas.

Užsienio studentų emocinė gerovė, jų socialinė integracija buvo viena iš esminių pranešimų ir diskusijų temų. TRSC užsienio studentų psichologas Jevgenij Razgulin kalbėjo apie tai, kokius asmeninius pokyčius išgyvena studentas, atsidūręs naujoje ir jam nepažįstamoje aplinkoje, kurioje veikia visiškai kiti elgesio, bendravimo kodai. Be to, tarptautinėje grupėje studijuojantis jaunuolis patenka į tikrą kultūrų katilą, todėl pasiekti vienybę tokioje akademinėje bendruomenėje, gerbiant ir išlaikant kiekvieno jos nario kultūrinį identitetą, yra nemenkas iššūkis, tenkantis tarptautinių studijų koordinatoriams ir dėstytojams. Kviestinis mokymų savaitės lektorius, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Ignas Kalpokas pabrėžė tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių svarbą dirbant su užsienio studentais.

LSMU Erasmus studentų tinklo (Erasmus Student Network) viceprezidentė Simona Adomavičiūtė mokymų dalyviams pademonstravo, kaip patys studentai gali aktyviai prisidėti prie universiteto tarptautiškumo siekių. Organizacijos nariai Lamees Hejazi ir Youssef Hachem dalyvius supažindino su Universitete veikiančių studentų organizacijų vykdomais projektais ir iniciatyvomis, suorganizavo interaktyvią viktoriną.

Kadangi tarptautinė mokymų savaitė buvo organizuojama „Erasmus+“ programos rėmuose, daug dėmesio buvo skirta „Erasmus“ mainų organizavimo ir judumo skatinimo strategijoms aptarti. TRSC prodekanas Alvidas Šarlauskas ir tarptautinių programų koordinatorė Gintarė Diliūnienė papasakojo apie gerąsias LSMU patirtis vykdant tarptautinius projektus ir bendradarbiaujant su „Erasmus“ šalių partnerių, Kazachstano ir Tadžikistano aukštojo mokslo institucijomis.  Akademinių mainų skyriaus vedėja Jurgita Belickė pristatė darbuotojų judumo veiklą, pabrėždama tarptautinės patirties svarbą ne tik darbuotojui, jo profesiniam tobulėjimui, bet ir institucijai, kurioje darbuotojas gali pritaikyti naujai įgytas žinias dirbdamas su studentais. Užsienio kolegos gavo komandinę užduotį parengti, jų nuomone, sėkmingos mokymų savaitės modelį. Čia buvo karštų diskusijų ir net ginčų.

Tarptautinių programų koordinatorės Žaneta Dičkutė ir Jurgita Grigienė užsienio kolegas supažindino su studentų judumo organizavimu LSMU, kalbėjo apie akademines (studijų programų, praktikos turinio suderinamumo), finansines (stipendijų biudžeto ribotumo) ir su studentų asmeninėmis savybėmis susijusias (baimės, motyvacijos stokos) kliūtis, trukdančias padidinti judumo dalyvių srautus. Kolegos buvo kviečiami pasidalinti savo patirtimi ir sprendimais, taikomais jų institucijose. Inscenizuota kova vyko tarp „Erasmus“ „optimistų“ ir „pesimistų“ komandų, kurioms reikėjo argumentuoti, kodėl studentas turėtų (ne)vykti „Erasmus+“ mainams.

Kitos šalies mokymo sistemos ir darbo rinkos specifikos pažinimas, kultūriniai mainai, tarptautinis draugų ratas, naujų užsienio kalbų žinios, savarankiškumo ir asmens savybių ugdymas – tik dalis privalumų, kuriuos suteikia „Erasmus“ mainai. Mokymuose dalyvavę tarptautinių programų koordinatoriai, dėstytojai, neakademinio personalo darbuotojai atstovavo ne tik skirtingas šalis ir institucijas, bet ir skirtingas veiklos sritis.

Svečiai buvo pakviesti pristatyti savo instituciją ir joje vykdomus tarptautinius projektus. Siekiant aktyvaus kolegų dalyvavimo, mokymų veiklose buvo suorganizuoti individualūs susitikimai su fakultetų akademiniais koordinatoriais ir padalinių atstovais. Dalyviai taip pat aplankė Kauno klinikas ir LSMU biblioteką, Mokomąjį laboratorinį korpusą, Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, Veterinarijos akademiją, Medicininės simuliacijos centrą. Svečiai buvo sužavėti turima praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų baze, modernia įranga ir klinikinės veiklos organizavimu. LSMU vaistinės direktorius Rimantas Pečiūra supažindino su Universiteto vaistinėje gaminamais produktais, dalyviai turėjo progą stebėti kosmetinių produktų gamybos procesą, taip pat galėjo išbandyti naują, rinkoje kol kas nesiūlomą produktą.

Kolegos iš užsienio taip pat galėjo mėgautis Universiteto organizuotomis kultūrinėmis pramogomis: ekskursija pėsčiomis po Kauno centrą ir senamiestį, aplankant žymiausias miesto istorines vietas ir reikšmingus architektūrinius ansamblius, alsuojančius tarpukario Kauno dvasia ir suteikiančius miestui savitumo, išvyka į Trakus, kurios metu svečiai keliavo senosios Lietuvos istorinių įvykių labirintais ir stebėjo viduramžių riterių kovas.

Nepamirštas ir kulinarinis lietuvių paveldas. Trakuose svečiai buvo vaišinami kibinais, kurių skonis juos taip sužavėjo, jog daugelis panoro sužinoti šio patiekalo receptą. Nepamiršti ir tradiciniai cepelinai, kuriuos mokymų dalyviai ne tik valgė, bet ir patys gamino. Tam, kad gamybos procesas neprailgtų, svečius linksmino ir šokdino LSMU šokių ansamblis „Ave vita“.

Pagrindinis mokymų savaitės organizavimo iššūkis teko tarptautinių programų koordinatorei Agnei Jašauskaitei. Mokymų dalyviai vienareikšmiškai džiaugėsi puikiu savaitės organizavimu, veiklų įvairove ir organizatorių pastangomis siekiant išpildyti kiekvieno mokymų dalyvio lūkesčius. Tarptautinė savaitė praėjo, tačiau liko tai, dėl ko „Erasmus“ programą galima vadinti raktu į sėkmę kuriant tarptautišką universitetą – neįkainojama patirtis, sustiprėję ryšiai su užsienio partneriais ir naujos bendradarbiavimo perspektyvos. 

 

Žaneta Dičkutė, tarptautinių programų koordinatorė

Jurgitos Belickės nuotr.