Tarptautinė Erasmus+ mokymų savaitė LSMU: tarpkultūrinės kompetencijos

Gegužės 610 d. LSMU vyko trečioji tarptautinė Erasmus+ mokymų ir dėstymo savaitė „Intercultural Competences: Importance and Impact“ („Tarpkultūrinės kompetencijos: svarba bei įtaka“).

 

5.jpg (960x720)Universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų centro Akademinio judumo skyrius surengė jungtinę mokymų ir dėstymo savaitę, į kurią susirinko 58 užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai ir specialistai iš 24 šalių (Albanijos, Australijos, Baltarusijos, Čekijos,  Graikijos, Ispanijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Kazachstano, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Tadžikistano, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos bei Vokietijos). Svečiai atstovavo aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis LSMU jau ilgą laiką bendradarbiauja vykdant Erasmus+ mainus studijų programose „Medicina“, „Veterinarinė medicina“, „Slauga“ bei „Visuomenės sveikata“, tačiau netrūko ir naujų partnerių iš Europos ir kitų pasaulio šalių atstovų.

 Renginį sveikinimo žodžiu bei išsamiu universiteto pristatymu pradėjo Tarptautinių ryšių ir studijų centro (toliau – TRSC) dekanė prof. Ingrida Janulevičienė. Savo kalboje dekanė apžvelgė LSMU veiklą, struktūrą, studijų įvairiapusiškumą bei kokybę, pateikė įspūdingus studentų, besimokančių įvairiose LSMU studijų programose, skaičius, pristatė tarptautinių studijų organizavimo modelį, paminėjo užsienio studentams teikiamas paslaugas bei aptarė ateičiai keliamus tikslus.

Visą savaitę trukęs renginys pasižymėjo pranešimų temų bei praktinių veiklų įvairove, apjungė kultūrinį, akademinį bei dalykinį kontekstą. Kviestinis mokymų savaitės lektorius, prof. Mindaugas Stankūnas skaitė pranešimą tema „Visuotinė sveikata ir internacionalizavimas“, kuriame apžvelgė pasaulines visuomenės sveikatos tendencijas, jas įtakojančius faktorius bei globalaus požiūrio į problemas svarbą.1.jpg (4752x3168)

TRSC prodekanas Alvidas Šarlauskas kalbėjo apie universiteto tarpkultūrinį globalumą, kasdieniniuose procesuose sutinkamas problemas ir pasidalijo vietine patirtimi. TRSC užsienio studentų psichologas Jevgenij Razgulin nagrinėjo tarpkultūrinio prisitaikymo naujoje aplinkoje ypatumus, aptarė, su kokiais sunkumais gali susidurti studentas nepažintose situacijose bei pasidalijo metodikomis, kaip panašias problemas įveikti, neprarandant kultūrinio identiteto.

Džiugu, kad šioje srityje galime pasikliauti studentų - mentorių pagalba: trečio kurso medicinos studentas Durckheim Blessing, atvykęs į LSMU mokytis iš Švedijos, pasidalijo savo veiklos kasdienybe bei pagalbos naujiems studentams aktualumu. Studentų įsitraukimo į tarptautinę veiklą poreikį aptarė ir Christian Brand iš LSMU veikiančios organizacijos ESN (Erasmus Student Network). Pranešėjas įvairiais požiūriais nagrinėjo studentišką patirtį daugiakultūrinėje aplinkoje bei akademinėje bendruomenėje. Didelio dalyvių susidomėjimo sulaukė profesoriaus iš Australijos Marko Avery (Griffith universitetas) nagrinėta sėkmingos lyderystės tarptautinėse studijų programose tema, o pasidalijimas ilgamete darbo  su užsienio studentais patirtimi sukėlė aktyvią diskusiją.

3.jpg (960x720)Tarpkultūrinių kompetencijų temą savo pristatyme tęsė LSMU TRSC komanda. Erasmus+ projektų valdymo ypatumais bei naudingais patarimais tarptautinėje komunikacijoje dalijosi Akademinio judumo skyriaus vedėja Žaneta Dičkutė, tarptautinių programų koordinatorės Eglė Vizbaraitė ir Kristina Kavaliauskaitė. Tarptautinėje savaitėje dalyvavo daug užsienio kolegų, dirbančių su tarptautiniais projektais, todėl vyko aktyvi diskusija, problematikos aptarimas bei buvo dalijamasi darbo patirtimi. Tarptautinių programų koordinatorė Laima Dobilienė aptarė bendradarbiavimo, ryšių palaikymo su LSMU Alumni užsienio studentais strategijas bei pristatė studentų ambasadorių programą, kurios veiklą gyvai apžvelgė ambasadorius Constantin Heinicke, mokytis į LSMU atvykęs iš Vokietijos.

Dėstytojai ir kolegos iš įvairių šalių tarptautinės savaitės metu dalyvavo Tarptautinėje mokslinėje–praktinėje konferencijoje, skirtoje Tarptautinei slaugytojų dienai (gegužės 7 d.). Šioje konferencijoje plenarinius pranešimus skaitė kviestinės Slaugos dėstytojos iš Australijos, Airijos, taip pat vyko sesija anglų kalba, kurioje paskaitas įvairiomis sveikatos priežiūros ir slaugos problemomis skaitė į tarptautinę Erasmus+ savaitę atvykę dėstytojai.  

Gegužės 8 d. Visuomenės sveikatos fakultete vyko tarptautinis forumas ‘Global Health: Yesterday, Today, Tomorrow’ („Pasaulinė sveikata: vakar, šiandien, rytoj“), sulaukęs aktyvaus 7 dėstytojų iš užsienio partnerių universitetų dalyvavimo. Dėstytojai dalijosi savo įžvalgomis apie jų šalyse ir pasaulyje aktualias sveikatos problemas ir jų profilaktikai keliamus iššūkius.

Visą savaitę LSMU akademinė bendruomenė galėjo klausyti užsienio specialistų pranešimų ir paskaitų, dalytis patirtimi praktiniuose užsiėmimuose. Siekiant aktyvaus kolegų dalyvavimo mokymų veiklose buvo organizuojami individualūs susitikimai su fakultetų bei padalinių atstovais. Didelio susidomėjimo bei įvertinimo sulaukė ekskursija į LSMU Medicinos simuliacijos centrą, modernų Skubios pagalbos skyrių. Svečiai buvo sužavėti įspūdinga LSMU Kauno Klinikų ligoninės teritorija, turima praktinio mokymo ir mokslinių tyrimų baze, modernia įranga ir klinikinės veiklos organizavimu.4.jpg (3168x4752)

Jau tradicija tampa tai, kad užsienio kolegoms siūloma plati kultūrinė ir pramoginė programa: profesionalių gidų vedama ekskursija pėsčiomis po Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 – centrą ir senamiestį, aplankant žymiausias miesto istorines vietas ir reikšmingus architektūrinius paminklus, demonstruojančius tarpukario Kauno dvasią ir suteikiančius miestui savitumo.

Paskutiniu tarptautinės savaitės akcentu tapo išvyka į Trakus, kurios metu svečiai keliavo senosios Lietuvos sostinės istorinių įvykių labirintais. Neatsiejama tarpkultūrinių mainų dalis – kulinarinis lietuvių paveldas: Trakuose svečiai buvo vaišinami karaimų tautiniu patiekalu – kibinais, kurių skonis juos taip sužavėjo, jog daugelis panoro sužinoti šio patiekalo receptą. Neabejotinas lietuviškos virtuvės karalius – cepelinas – sulaukė išskirtinio dėmesio: Cepelinus mokymų dalyviai galėjo ne tik ragauti, bet ir, vadovaujami profesionalaus virtuvės šefo, patys pagaminti. O kad netrumpas gaminimo procesas neprailgtų, svečius linksmino ir šokdino LSMU šokių ansamblis „Ave vita“.

Tarptautinės mokymų savaitės metu daug dėmesio buvo skirta Erasmus+ mainų organizavimo ir judumo skatinimo strategijoms aptarti, Erasmus+ programos viešinimo klausimams.  Jos metu pristatytos vykdomos Erasmus+ programos judumo veiklos už Europos ribų. Kolegos buvo kviečiami pasidalinti savo patirtimi ir sprendimais, taikomais jų institucijose. Kitos šalies mokymo sistemos ir darbo rinkos specifikos pažinimas, kultūriniai mainai, įvairiatautis draugų ratas, naujų užsienio kalbų žinios, savarankiškumo ir asmens savybių ugdymas – tik dalis privalumų, kuriuos suteikia Erasmus mainai. Mokymų savaitės dalyviai atstovavo ne tik skirtingas šalis ir institucijas, bet ir skirtingas veiklos sritis: tarptautinių programų koordinatoriai, padalinių vadovai, dėstytojai.

6.jpg (960x720)TRSC Akademinio judumo skyriui teko smagus iššūkis organizuoti didžiulės apimties tarptautinį renginį. Erasmus+ savaitės dalyviai vienbalsiai gyrė puikų savaitės organizavimą, veiklų įvairovę ir organizatorių pastangas atliepiant kiekvieno dalyvaujančiojo lūkesčius ar poreikius. Tarptautinė mokymų savaitė energingai praūžė, nešdama gerą žinią apie LSMU plačiai į pasaulį, įtvirtino neįkainojamą patirtį, užmezgė naujus bei sustiprino jau esamus ryšius su užsienio partneriais bei atvėrė naujas bendradarbiavimo perspektyvas.