Susijungimo dešimtmetis: konsoliduota mokslo veikla

2020-08-03
farmacijos.jpg (376x240, 360x240)Artėjanti svarbi sukaktis skatina prisiminti reikšmingus pastarojo dešimtmečio Universiteto veiklos pokyčius. O jie – dideli, svarbūs ir džiugūs: moderni infrastruktūra, unikalūs mokymo metodai, gabiausių šalies ir užsienio studentų srautai, tarptautinė lyderystė moksle, stipri studijų, mokslo ir klinikinės veiklos vienovė.

Kauno medicinos universitetui (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademijai (LVA) susijungus į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LSMU), buvo konsoliduoti gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio mokslų srityse vykdomi moksliniai tyrimai: juos suvienijo koncepcija „viena sveikata“, aprėpianti sveiką aplinką, maistą, sveikus gyvūnus ir sveiką žmogų.

Jungimosi metu  KMU ir LVA buvo integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių, atitinkamai, „Santaka“ ir „Nemunas“  – steigėjai. Tai sudarė sąlygas modernizuoti studijoms ir mokslinei veiklai reikalingą infrastruktūrą ir plėtoti mokslinių paslaugų teikimą verslo įmonėms. 2019 metais LSMU tyrėjai atliko MTEP sutarčių su ūkio subjektais  beveik už 900 tūkst Eur.

Svarbus integracijos rezultatas yra naujai įsteigtas LSMU Biologinių tyrimų centras, kuriame, pasitelkus veterinarinės medicinos kvalifikaciją ir įgūdžius, sukurta puiki eksperimentinės medicinos bei studijų, tarp jų ir podiplominių, bazė, įgyjanti ir tarptautinio žinomumo.

LSMU išaugo tarpsritinių mokslinių tyrimų, apjungiančių medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sritis. Šiuo metu, t.y praėjus 10-mečiui po KMU ir LVA susijungimo, vykdomi net penki tokie projektai, kurių bendra vertė viršija milijoną eurų. Išaugo ir bendrų publikacijų skaičius, ypač publikuojamų žurnaluose, turinčiuose aukštą cituojamumo indeksą. Pastarųjų publikacijų per 10 metų buvo paskelbta 36, iš jų net 2/3  publikuoti  per pastaruosius trejus metus (2018-2020).    
Šiandien Universitete atliekami reikšmingi fundamentiniai, taikomieji, kompleksiniai, daugiadalykiai mokslo tyrimai, veikia 4 mokslo institutai, vykdomos 10 mokslo krypčių doktorantūros studijos. Tarptautiniai ekspertai 2018 m. LSMU medicinos krypties mokslo tiriamąją veiklą įvertino puikiai, pripažįstamą tarptautiniu lygmeniu. Puikiai buvo įvertintas LSMU žemės ūkio mokslų perspektyvumas. LSMU mokslinė veikla ne kartą įvertinta tiek nacionaliniu, tiek  ir tarptautiniu lygiu.