Studentai kviečiami teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto 2 ir 3 kurso bakalauro studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2020-2021 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2020 m. rugpjūčio mėn.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai turi pateikti iki 2020 m. liepos 15 d. imtinai.

Konkursui studentai el. paštu turi pateikti šiuos dokumentus:
  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptis. Visos siūlomos kryptys nurodytos stipendijos skyrimo 2020-2021 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
  3. pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
  4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir papildomos veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  5. praktikos, baigiamojo darbo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
Dokumentus prašome siųsti Universiteto studentų akademinių reikalų skyriui (el. paštu adresu:  monika.botyriute@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: stud@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodydami: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
 
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Saulių Burbulį: elektroniniu paštu saulius.burbulis@thermofisher.com, telefonu  +370 640 68532 arba į Jolitą Paulauskaitę: elektroniniu paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com, telefonu +37063320865.
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.