Slaugos fakultetas atšventė jubiliejų

Vienas jauniausių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių – Slaugos fakultetas – iškilmingai pažymėjo 25 metų veiklos sukaktį. Šventiniame vakare prisiminta fakulteto istorija, pasakyta daug šiltų linkėjimų, skambėjo juokas ir daina.

Jubiliejų iškilmės dažniausiai paskatina prisiminti praeitį, pasidžiaugti dabartimi ir užsibrėžti ambicingus tikslus ateities veiklai.

Jaunatviška, veržli Slaugos fakulteto dabartis garbius Universiteto bendruomenės svečius pasitiko jau ant slenksčio: šurmuliuojantis būrys fakulteto studentų sveikino besirenkančius į šventinį vakarą, vaišino šviežiomis sultimis, kvietė įsiamžinti prie fotografijų sienos.

Slauga – prioritetinė LSMU kryptis

Garbūs vakaro svečiai taip pat pirmiausia žvelgė į fakulteto šiandienos pasiekimus ir ateities galimybes.

 „Universitetines slaugos studijas kūrėme neturėdami profesionalų, mokydamiesi iš kviestinių užsienio dėstytojų. Tada niekas nebūtų galėjęs nuspėti, jog po ketvirčio amžiaus slauga bus viena prioritetinių mūsų universiteto krypčių.

O šiandien jau rengiame išmaniąsias slaugytojas, kurios gebės savarankiškai dirbti su modernia, sudėtinga, specializuota aparatūra. Atvėrėme duris Indijai – auga fakulteto galimybės milžiniškoje rinkoje rinktis geriausius potencialius užsienio studentus. Tai – mūsų ateitis“, – kalbėjo LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

Rektorius pajuokavo, jog vienas didžiausių iššūkių dar neįveiktas – nenutiesti „tiltai“ tarp universitetinio ir koleginio slaugytojų rengimo.

LSMU tarybos pirmininkas, ilgametis buvęs Universiteto rektorius, prof. Vilius Jonas Grabauskas pabrėžė, jog šiandien Slaugos fakultetas yra PSO bendradarbiaujantis centras Slaugos studijų ir praktikos srityje – vadinasi, specialistai rengiami pagal europinius standartus, ir fakultetas svariai prisideda prie šios srities mokslo pažangos.

Šiuo metu Slaugos fakultete taip pat rengiami savarankiški, kvalifikuoti akušeriai, naujausius, mokslo įrodymais pagrįstus metodus taikantys ergoterapeutai ir kineziterapeutai. Studijų programoje „Ergoterapija“ taikomas probleminio mokymo metodas.

Nuo sesutės –  iki išmaniojo slaugytojo

LSMU Senato pirmininkas, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas, prof. Rimantas Benetis prisipažino, jog slaugytojas dar neretai norisi pavadinti kaip seniau – sesutėmis, ir prisiminė, jog būtent sesutės jį, vos pradėjusį gydytojo praktiką, išmokė daugelio iki šiol pravarčių įgūdžių.

„Slaugytojos tęsia mūsų, kardiochirurgų, darbą: kardiologinių ligonių slauga po operacijos yra ypač svarbi. Džiaugiuosi, kad pradedamos naujos studijų programos ir didžiuojuosi, kad netrukus su išmaniosiomis slaugytojomis dirbsime vienoje komandoje“, – kalbėjo profesorius.

Su brandžiu fakulteto jubiliejumi LSMU akademinę bendruomenę sveikino Sveikatos apsaugos viceministrė profesorė Gintarė Šakalytė, Kauno miesto savivaldybės gydytoja Asta Garmienė, kiti svečiai.

Visaverčių studijų idėja atlaikė sunkumus ir blokadas

Pasidžiaugus dabartimi, atsigręžta į Slaugos fakulteto ištakas, tad antroji iškilmingo jubiliejinio vakaro dalis buvo skirta apžvelgti svarbiausiems fakulteto plėtros laikotarpiams.

Pirmuosius fakulteto žingsnius pristatė tuometis ir ilgametis (1992 – 2007) fakulteto dekanas, Bioetikos centro garbės narys, paliatyviosios medicinos pradininkas prof. Arvydas Šeškevičius.

„Pirmiesiems visada sunkiausia. Pasirinkome tiesų kelią į pažangą – formuoti slaugos studijas kaip atskiras, savarankiškas, visavertes, turinčias autoritetą ne tik Lietuvoje. Tam reikėjo ne tik didelės diplomatijos, bet ir gebėti išlikti oriais universiteto atstovais“, – pastebėjo profesorius.

Pirmoji absolventų laida – 46 diplomuotos slaugytojos, studijas baigė 1994 m. Nemažai absolvenčių vėliau tapo stiprėjančio fakulteto dėstytojomis. 

Linkėjo augimo ir tarptautiškumo

Slaugos fakulteto augimą, plėtros laikotarpių savitumą pristatė Geriatrijos klinikos vadovė prof. Vita Lesauskaitė, Reabilitacijos klinikos vadovas ir Kulautuvos reabilitacijos ligoninės direktorius prof. Raimondas Kubilius, Slaugos ir rūpybos katedros vedėja prof. Aurelija Blaževičienė.

Pastaruosius penkerius fakulteto gyvavimo metus apžvelgusi Slaugos fakulteto dekanė, profesorė Jūratė Macijauskienė pasidžiaugė tolesnio augimo laikotarpiu ir įvardino ateities siekius:  daugiau naujų studijų programų ir studentų, daugiadisciplinių ir inovatyvių naujų mokslinių projektų, tarptautiškumu grįstos veiklos.

Padėkojusi Universiteto bendruomenei už įžvalgas, pagalbą ir bendradarbiavimą, Slaugos fakulteto dekanė palinkėjo fakulteto 30 metį švęsti jau naujame fakulteto pastate. 

LSMU MA Slaugos fakultetas šiandien

Fakultete veikia Elgesio medicinos, Geriatrijos, Reabilitacijos, Vaikų reabilitacijos klinikos, Slaugos ir rûpybos katedra ir Sporto institutas. Vykdomos visų trijų pakopų studijų programos: pirmosios pakopos – „Akušerija“, „Ergoterapija“, „Slauga“, „Kineziterapija“; antrosios pakopos – „Išplėstinė slaugos praktika“, „Klinikinë slauga“, „Slaugos lyderystë“. „Sveikatinimas ir reabilitacija“, „Dailës terapija“.

Studijų programoje „Ergoterapija“ taikomas probleminio mokymo metodas.Studijų programose „Slauga“ anglų kalba jau studijuoja pirmieji studentai iš Indijos.

Lietuvoje tik LSMU vykdo slaugos krypties doktorantûros studijas.

Slaugos fakultetas – PSO bendradarbiaujantis centras Slaugos studijų ir praktikos srityje.

2017 m. kartu su užsienio studentais priimta 331 pirmakursis.

Šiuo metu fakultete studijuoja 783 studentai.  Slaugos fakultetas jau yra išleidęs 2878 absolventus.Šiemet pradėtos Slaugos fakulteto statybos.