Skelbiamas konkursas vardinėms stipendijoms gauti

2021-11-15
Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2021 m. gruodžio 2 d. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui). Prašymo formos nuoroda: http://www.lsmusa.lt/prasymai-seniunu-protokolai-bei-ju-pildymo-pavyzdziai-2/;
  2. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  3. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  4. Aktyvų savanorišką dalyvavimą Universiteto tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, Universiteto žinomumo užsienyje didinimo nuolatinėse veiklose pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus (pateikti sertifikatus, pažymėjimus, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomendacijas ir pan. pasiektus rezultatus patvirtinančius dokumentus už 2020/2021 m.m. pavasario semestrą), (pretenduojantiems gauti LSMU vardinę stipendiją už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą);
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus.
Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Pastaba.
  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2021/2022 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais
info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt  

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37068906918 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu  info@lsmusa.lt, telefonu +37068906918 arba +37068141537.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2021 m. gruodžio 7 d., 13 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.
 
Bus skiriamos šios vardinės stipendijos:
Advokatų profesinės bendrijos AVERUS (Medicinos fakulteto studentui);
Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);
Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);
Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);
UAB „Eurovaistinė“ (Farmacijos fakulteto studentui);
UAB „Agrokoncerno grupė“ (Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui);
UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui);
Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);
AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui);
LSMU vardinė stipendija už pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą (studentams, aktyviai įsitraukusiems ir pasiekusiems didelių rezultatų LSMU tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo, taip pat LSMU žinomumo užsienyje didinimo srityse).
 
 
Prof. Kęstutis Petrikonis
Prorektorius studijoms
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas