Spausdinti

Psichiatrijos klinikai – 90 metų

Psichiatrijos klinikai – 90 metųLSMU Psichiatrijos klinika, minėdama 90 metų gyvavimo ir darbo Jubiliejų, organizavo konferenciją „Psichiatrija bendrojoje medicinoje: praeitis, dabartis, ateities perspektyvos“.

Iškiliam jubiliejui skirtą konferenciją pasveikino LR sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė ir Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius bei gausus kolegų būrys iš visos Lietuvos.

LSMU Psichiatrijos klinikos vadovė prof. dr. Virginija Adomaitienė visiems padėkojo už dalyvavimą ir gražius sveikinimus bei gerus linkėjimus ir perskaitė šventinį pranešimą „LSMU Psichiatrijos klinika: kur link einame“.

Klinikos vadovė sakė, kad LSMU Psichiatrijos klinika yra vienas iš daugelio padalinių, integruotų į bendrą Universiteto struktūrą ir plėtojama pagal Universiteto strategijos numatytas kryptis. Profesorė kalbėjo apie klinikos struktūrą, vykdomą veiklą, apžvelgė ateities planus.

„2014–2015 m. klinikoje dirba 21 mokslo darbuotojas. 2014–2015 m. klinika vykdo 11 studijų programų. Pastaraisiais metais klinikoje vyko kiekybinė mokslo darbuotojų kaita, tačiau kokybinė personalo struktūra nekinta dėl likusių mokslo darbuotojų karjeros augimo ir naujai apsigynusiųjų mokslo daktaro disertacijas integracijos į kliniką. 2010–2014 m. 9 klinikos mokslininkai apgynė mokslo daktaro disertacijas. Rezidentūros studijoms patvirtintos 6 rezidentūros bazės. 2010–2014 m. klinikos mokslininkai paskelbė 17 straipsnių „Thompson Reuters WOK“ duomenų bazėje, 31 straipsnį – nerecenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kt. duomenų bazėse, 5 straipsnius – kt. recenzuojamuose leidiniuose ir kt.“, – vardijo prof. dr. V. Adomaitienė ir pasakojo apie rezidentūros studijas, mokslo publikacijas, tobulinimosi programas, mokslo projektus ir veiklą įvairiose organizacijose, klinikos viziją ir misiją.

„2014–2015 m. LSMU Podiplominių studijų centre patvirtintos ir vykdomos tam tikrų specialybių gydytojams skirtos tobulinimosi programos. Jos kasmet atnaujinamos ir iš tiesų yra aktualios, – turi kuo džiaugtis klinikos vadovė. – 2010–2014 m. Podiplominių studijų centro kursuose pagal visas programas studijavo 4 tūkst. žmonių. 2010–2014 m. klinikoje organizuota ir sertifikuota 31 mokslinė-praktinė konferencija, iš kurių 23 – su klinikos partneriais.“

„LSMU MA Psichiatrijos klinikos mokslininkai dalyvauja pasaulio ir Europos asociacijų bei draugijų veikloje: PSO bei Europos komisijos darbo grupėse ir kt.“Psichiatrijos klinikai – 90 metų

„LSMU MA Psichiatrijos klinika, būdama LSMU sudėtine dalimi, turi savo viziją – būti išskirtine, psichosomatinės medicinos mokslinių tyrimų kryptimi, orientuota ir konkurencinga Universiteto klinika, rengiančia aukštos kvalifikacijos biomedicinos srities specialistus ir juos tobulinančia, dalyvaujančia formuojant pasaulio, Europos ir Lietuvos mokslo organizacijų veiklą bei psichikos sveikatos politiką.“

„LSMU Psichiatrijos klinikos misija nekinta nuo klinikos įkūrimo visus 90 m. Kaip dar 1924 m. mokė prof. Juozas Blažys monografijoje „Tolerancija kaip kultūros pagrindas“ – kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo bei studijų laimėjimus, mokant ir ugdant kūrybingą, iniciatyvią, išsilavinusią bei verslią asmenybę ir taip prisidėti prie sveikos, išsilavinusios visuomenės ugdymo ir socialinės santarvės“, – sakė klinikos vadovė.

„Disciplinos raida prasideda nuo mokytojo, nuo asmens, kuris gali ir nori pasidalyti žiniomis, patirtimi, kuriam užtenka vidinės ugnies bei entuziazmo žengti pirmąjį žingsnį sunkiu naujovių keliu“, – sakė prof. dr. Benjaminas Burba ir papasakojo apie akademinės psichiatrijos raidą Kaune.

LSMU Psichiatrijos klinika savo gyvavimo laikotarpiu nuėjo sudėtingą kelią. 1924 m. Kauno universitete įkurta Nervų ir psichikos ligų katedra. 1924–1939 m. katedrai vadovavo prof. J. Blažys, 1939–1945 m. – prof. Viktoras Vaičiūnas, 1945–1953 m. prof. Lazaris Gutmanas, 1953–1988 m. prof. Jonas Šurkus, 1988–1991 m. prof. Egidijus Jeržemskas (1965–1985 m. vadinosi Neurologijos ir psichiatrijos katedra). Ilgus metus psichiatrijos skyriui vadovavo gydytoja I. Zaronskienė. 1988 m. katedra reorganizuota į Nervų, psichikos ligų ir neurochirurgijos katedrą. 1991 m. – įkurta Psichiatrijos klinika. 1991–1995 m. jai vadovavo doc. Algirdas Pūras, 1995–2006 m. – prof. dr. B. Burba, nuo 2006 m. – prof. dr. V. Adomaitienė.

„Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi“, – japonų patarlę pacitavo prof. dr. B. Burba.Psichiatrijos klinikai – 90 metų

„Psichiatrijos mokslo raidos istorijoje ilgą laiką aiškiai išsiskyrė 2 kryptys. Biologinės psichiatrijos ištakų randame dar Hipokrato humoralinėje teorijoje, psichoanalizės – Aristotelio filosofijoje. Šiuolaikinio mokslo apie biologinius veiksnius, lemiančius psichikos sutrikimus, pradžią turėtume sieti su neurologijos mokslo pažanga XIX–XX a. Neurologų pastebėjimai, kad galvos smegenis pažeidžiančios ligos, traumos sukelia psichikos sutrikimų simptomus, nepaliko abejonių – žmogaus centrinė nervų sistema yra jo psichikos veiklą lemianti sistema, o jo gedimai lemia jo funkcijos (psichikos) sutrikimus“, – sakė doc. dr. Darius Leskauskas, kalbėdamas apie abipusį centrinės nervų sistemos ir psichikos ryšį.

Konferencijoje, skirtoje klinikos 90-ečiui, pranešimus skaitė klinikos mokslininkai ir lektoriai, doktorantai ir rezidentai, gydytojai ir psichologai.

Po išsamių, istoriškai vertingų ir ne tik profesionalui įdomių pranešimų LSMU Psichiatrijos klinikos 90 m. Jubiliejui paminėti skirtos konferencijos mikrofonus perėmė Lauros Burneckytės džiazo trio.

 

Džiuljeta Kulvietienė