Pratęsiamas konkursas papildomai praktikai ir Domsjö Veterinärpraktik AB vardinei stipendijai gauti

(Veterinarijos akademijos veterinarinės medicinos studijų programos IV-V k. studentams)

Studentai (veterinarinės medicinos studijų programos, IV-V k.) norintys dalyvauti papildomų praktikų konkurse iki 2017 m. birželio 1 d. į LSMU Karjeros centrą (008 kab., A. Mickevičiaus g. 9, tel. 8 39 5809) turi pristatyti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti papildomų praktikų ir vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
 2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį už visą studento mokymosi atitinkamoje studijų pakopoje laikotarpį.
 3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą.
 4. Motyvacinį laikšką.
 5. Aktyvų dalyvavimą mokslinėje, studentiškoje veikloje įrodančius dokumentus.
 6. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (seminarų, konferencijų papildomų praktikų pažymėjimų kopijas).

Pastaba.

 1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
 2. Anglų k. – būtina, švedų k. – privalumas.
 3. Vardinė stipendija skiriama studentams, kurie gaus papildomą praktiką. Papildomos praktikos trukmė ne trumpesnė nei 2 mėn. (160 val./mėn.).

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis įvyks 2017 m. birželio 2 d. 14 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9), Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Trumpai apie papildomą praktiką klinikoje:

 

Domsjö Veterinärpraktik AB is a well-equipped Swedish veterinary clinic with laboratory, digital radiology, surgery and dental care departments. We strive to continually increase our skills through continuous further education and investment in a new equipment. Our ambition is to offer the best customer care via personal service, great commitment and excellent communication with the best interests of pets and their owners.

We are offering two internship positions in small animal medicine and surgery. We are looking for individuals who are highly motivated with strong academic backgrounds and interpersonal skills who are interested in expanding their clinical and technical abilities and skills.

The internship rotates through areas of emphasis including internal medicine, surgery as well as cardiology and radiology. You will be mentored through this internship under the guidance of our experienced team of DVM’s. We also have a highly skilled technical nursing staff to support you during the internship. Working language will be English, but basic knowledge of Swedish would be an advantage.

For the signed interns, we would provide:

 • Scholarship of 1000 EUR per month;
 • Accommodation – a room in a shared apartment together with another intern;
 • A ticket for public bus.

 

Prof. Kęstutis Petrikonis

Prorektorius studijoms,

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas