Spausdinti

Paskaitų stebėsena – nuolatiniam tobulėjimui ir savistabai

Vis daugiau dėmesio Universitete skiriant studijų kokybės gerinimo klausimams, Lietuvos sveikatos moksų universitete (LSMU) pradėta paskaitų stebėsena. Apie tai kalbamės su Studijų centro vyresniąja specialiste dr. Monika Miliušiene.

 Ne vienas dėstytojas norėtų daugiau sužinoti apie asmenį, kuris stebi jų paskaitas.

Esu edukologė, 2012 metais apgyniau edukologijos mokslų daktaro disertaciją. Per 10 metų, praleistų Vytauto Didžiojo universitete (VDU) studijuojant šią specialybę, teko mokytis iš tokių profesionalų kaip gerb. A.A. prof. R. Laužackas, prof. K. Pukelis, prof. M. Teresevičienė ir kt.

Turimas išsilavinimas, įgytos studijų, darbo švietimo srityje žinios ir gebėjimai itin praverčia stebint dėstytojų vedamas paskaitas.

Kaip kilo iniciatyva vykdyti paskaitų stebėseną?

Ši idėja kilo vieno SKSUK posėdžio metu, kuriame buvo bandoma ieškoti įvairių priemonių dėstymo kokybei gerinti. Tarptautinės studentų apklausos, kurią vykdė QS agentūra, duomenys rodo, kad  dėstymas („Teaching“) studentams yra vienas iš svarbiausių dalykų studijose. Tai pažymėjo 57 proc. studentų. Todėl turime galvoti apie nuolatinį tobulėjimą ir dėstymo kokybės gerinimą. Paskaitų stebėsena nėra skirta tikrinimui, kritikavimui.

Ja siekiama paskatinti dėstytoją periodiškai apmąstyti savo veiklą, atrasti savo stiprybes ir vietas, kuriose dar būtų galima pasistengti.

Ką spėjote užfiksuoti per pirmąsias paskaitas, kurias stebėjote?

Jaučiu, kad dėstytojai yra įsitempę. Jų reakcija natūrali ir suprantama. Visgi, stengiuosi būti kiek įmanoma mažiau jaučiamas stebėtojas, kad dėstytojas kuo natūraliau vestų paskaitą. Matau puikius dėstytojus, kai kuriems užtenka tik vieno mažo žingsnio ir, svarbiausia, nuoširdaus noro teorinę paskaitą pravesti įdomiau, patraukliau, įtraukiant studentus į aktyvų klausymąsi, sudarant sąlygas jiems užduoti klausimus, dalyvauti diskusijoje. Pastebiu, kad studentų aktyvumas koreliuoja su kursu bei dėstytojo gebėjimu kurti ryšį ir jaukią mokymosi aplinką.

Kas bus su stebėsenos metu sukauptais duomenimis?

Stebėsenos lapai atiduodami dėstytojui susipažinti su pastabėtais teigiamais dalykais bei rekomendacijomis. Dėstytojui taip pat suteikiama galimybė pateikti savo grįžtamąjį ryšį. Šios stebėsenos tikslas nėra nubausti ar įbauginti dėstytojus. Atvirkščiai, siekiama edukuoti, skatinti dėsytojų savistabos gebėjimą ir projektuoti edukacinius mokymus ateityje. Norėčiau pacituoti žymaus amerikiečių mokslininko Gregory Bateson žodžius, iliustruojančius grįžtamojo ryšio prasmę: „Tam, kad vienas pažintų save, reikia dviejų.“