Parama užsienio lietuviams

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2017 m. sausio 23 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių klimės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

Stipendijos mėnesinis dydis 123,5 EUR.

Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 EUR iki 319 EUR).

Parama skiriama konkurso būdu.

Daugiau informacijos rasite čia.