Spausdinti

Naujas slėnio „Nemunas“ Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų atviros prieigos centras – mokslo ir verslo bendradarbiavimui

2015 m. lapkričio 13 d. LSMU Gyvulininkystės institute Baisogaloje (R. Žebenkos g. 12) bus atidarytas Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras, kurio veikla orientuota į gyvūnų mitybos tyrimų ir biotechnologijų plėtojimą, vystant konkurencingą gyvulininkystę, atvirą inovacijoms bei teikiančią vartotojams saugius, kokybiškus produktus. Tai įmanoma pasiekti optimizuojant ūkinės paskirties mitybinius procesus, analizuojant pašarų konversijos klausimus. Čia atliekami pašarų kokybės tyrimai, įvertinant pašarų gamybos technologijų įtaką, jų laikymo sąlygas, mitybos ypatumus. Ne mažiau svarbi konkurencingai gyvulininkystei yra mitybos veiksnių analizė genetikai (nutrigenomika), kuri taip pat yra Centro veiklos dalis, sąveikaujanti su optimalių gyvūnų mitybinių normų paieška. Centras, panaudodamas naujausias mokslo žinias ir ilgalaikę praktinę patirtį, rengs rekomendacijas gyvūnų šėrimo, pašarų gamybos, saugos ir kokybės gerinimo klausimais. Centre įgyvendintas gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo infrastruktūros sukūrimas, leidžiantis įvardyti išskirtinius gyvūnų požymius, taip pat padedantis išsaugoti mažas populiacijas.

Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų atviros prieigos centre įkurtos 5 naujos ir atnaujintos esamos 3 mokslinės laboratorijos: Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija, Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija, Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyrius, Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorija, Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras, Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija, Gyvūnų produktyvumo laboratorija.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį rangos, rekonstrukcijos, remonto darbų LSMU infrastruktūroje atlikta už 5237 tūkst. eurų. 15 mokslinių laboratorijų aprūpinta naujausia moksline įranga už 3332 tūkst. eurų. Renovuota 13 mokomųjų auditorijų ir laboratorijų, nupirkta studijoms reikalinga įranga, sukurta 60 darbo vietų.

Ateityje numatoma ir toliau plėtoti daugialypes APC veiklas, didelį dėmesį skiriant gyvulininkystės specialistų rengimui, MTEP veiklų stiprinimui su esamais ir būsimais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais bei kuriant žinioms imlias verslo įmones. Panaudojant laboratorijų naujausią mokslinę įrangą bus dirbama šiomis pagrindinėmis kryptimis:

  • pašarų kokybės bei gyvūnų mitybos visavertiškumo gerinimas racionaliau naudojant šalies pašarų išteklius;
  • gyvūnų veislininkystė, genofondo apsauga ir jo racionalus naudojimas;
  • biotechnologinių, ekologinių ir gyvūnų gerovės priemonių gyvulininkystės plėtrai rengimas gyvūninės kilmės maisto žaliavai gerinti ir aplinkai išsaugoti;
  • gyvūnų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir maisto saugos kompleksinių priemonių rengimas ir diegimas.

Pridedama programa.

Telefonas pasiteirauti: 8 42 265383.

LSMU VA inf.