Naujai sudaromos LSMU tarybos sudėtis

2020-11-18
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin. 2009, Nr. 54-2140; Žin. 2009, Nr.61-0; Žin. 2009, Nr.101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242) 20 str. 6 d. nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 24 p. 4 pp. nuostatomis, skelbiu naujai sudaromos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos,  sudėtį:
 
Danielė Bučinskaitė
Olivija Gustienė
Virginijus Kantauskas
Tomas Raudonius
Arūnas Rutkauskas
Gintaras Skorupskas
Algirdas Šalomskas
Arimantas Tamašauskas
Saulius Urbonavičius
Remigijus Žaliūnas
Martynas Žilinskas
 
 
Senato pirmininkė prof. Jūratė Macijauskienė