Nauja Studijų reglamento redakcija

Gerb. Akademinės bendruomenės nariai,

Nuo š.m. rugsėjo 1 d. Universitete yra įsigaliojusi nauja Studijų reglamento redakcija, nuoroda: 

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/18493/studijureglamentas_2019_09_22posenato.pdf.

Jei dar nespėjote susipažinti, kviečiame kuo skubiau tai padaryti ir vadovautis naujoje redakcijoje pateiktomis nuostatomis. 

Svarbiausi pakeitimai:

  • Naujos sąvokos, atsižvelgiant į sukurtą inovatyvios skyrių bei nuotolinių mokymų plėtojimą.
  • Perkurtas VII skyrius dėl studijų proceso: aiškesnės ir suprantamesnės formuluotės; Dalykų aprašų rengimo tvarka; Nauja pasirenkamųjų dalykų pasirinkimo tvarka;
  • Perkurtos IX skyriaus nuostatos dėl pasiekimų vertinimo;
  • Perkurtas visas X skyrius atsižvelgiant į iškilusias už studijas sumokėtos kainos kompensavimo bei rotacijos problemas;
  • Perkurtas XII skyrius supaprastinant Studijų rezultatų įskaitymo tvarką;
  • Suvienodintos sąvokos, terminai, išsireiškimai.