LSMU Veterinarijos akademijos mecenatui Johnui Ruane atminti

2015-10-02

Renginio dalyviai prie atminimo suolelio (J. Jonikienės nuotr.)Spalio 2 d. LSMU Veterinarijos akademijoje atidengtas stilizuotas suolelis ilgamečiam akademijos mecenatui Johnui Ruane atminti. Tokį mecenato atminimo įprasminimą – suolelio pastatymą inicijavo mecenato kolega ir ilgametis draugas Benas Noreikis, Lietuvos gyvūnų globos draugijos (LGGD) pirmininkas ir LSMU senatui pasiūlymą pateikęs bei Senato pritarimą gavęs prof. H. Žilinskas.

Į iškilmes susirinkę LSMU akademinės bendruomenės nariai džiaugėsi gražiu LSMU VA mecenato atminimo įprasminimu bei LSMU kapeliono mons. doc. dr. Artūro Jagelavičiaus palaiminimu. Iškilmių dalyvius sveikino LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas, LSMU VA kancleris prof. H. Žilinskas, prof. A. Aniulienė, prof. V. Bižokas, B. Noreikis, K. Masilionis ir kiti.

Mecenato J. Ruane biografijos momentus aptarė pagrindinio pranešimo autorė prof. A. Aniulienė, savo kalbą pradėjusi žodžiais: „Britas J. Ruane buvo atkaklus kovotojas už gyvūnų teises. Simboliška, kad jo  gimtadienis – Pasaulinės gyvūnijos dienos išvakarėse,  spalio 3 d. 

Po ceremonijos svečiai buvo pakviesti į LSMU VA muziejų, kur dar kartą galėjo prisiminti su J. Ruane užfiksuotas istorines akimirkas nuotraukose bei paklausyti kolegų prisiminimų apie mecenato gyvenimą ir atliktus kilnius darbus.

Tuometis LVA senatas Lietuvos veterinarijos akademijos mecenato garbės vardą (Maecenas Honoris causa) už materialinę pagalbą Lietuvos veterinarijos akademijai ir Lietuvos gyvūnų globos draugijai (LGGD) 2002 m. kovo 13 d. pirmą kartą suteikė humanitarinių mokslų magistrui Johnui Ruane, Anglijos gyvūnų globos organizacijos „Naturwatch“ ir fondo „Naturwatch Foundation“ įkūrėjui ir direktoriui.

Johnas Ruane gimė 1952 m. spalio 3 d. Čečyre, Anglijoje. 1957–1972 m. mokėsi Šv. Ambroso koledže Altrinchamo mieste, Čečyro grafystėje. 1972–1990 m. studijavo prekybos vadybą ir reklamą. 1990 m. įsteigė fondą „Naturwatch Foundation“, kuris plėtoja gyvūnų gerovės veiklą Ukrainoje, Rumunijoje, Jungtinėje Karalystėje, Australijoje ir Lietuvoje. Fondas, įsikūręs Čeltenhamo mieste, Glosteršyro grafystėje, Anglijoje, užsiima šviečiamąja ir mokomąja veikla.

J. Ruane Veterinarijos akademijoje lankydavosi nuo 1994 metų. 1993 m. prof. Kazimieras Trainys Lietuvos gyvūnų globos draugijos atkūrėjas ir pirmininkas nuvyko į Humaniškojo mokymo konferenciją, kuri vyko Hampšyre, Anglijoje. J. Ruane tada parėmė jo dalyvavimą konferencijoje. Jau po metų J. Ruane prof. K. Trainio kvietimu atvyko į Lietuvą į LVA, LGGD. Tais metais „Naturwatch Foundation“ atsiuntė veterinarinių vaistų ir įrangos LVA klinikoms, Zoologijos sodui, Jūrų muziejui ir Kauno gyvūnų globos namams. 1995 m. fondas Veterinarijos akademijai padovanojo naują automobilio priekabą stambiesiems gyvuliams vežti, vaistų, instrumentų ir kitų priemonių už 40 tūkst. Lt. Organizavo ir materialiai rėmė Akademijos dėstytojų ir studentų, gyvūnų globėjų stažuotes. 1998 m. LVA gavo 223 kg vaistų beglobiams gyvūnams gydyti.

2002 m. J. Ruane apdovanotas VMVT medaliu „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu“ už nuopelnus gyvūnų gerovės srityje Lietuvoje.

2003 m. J. Ruane finansavo leidinį „Žmogus ir gyvūnai“. Atkreipė Lietuvos valdžios dėmesį į tai, kaip iš Lietuvos į Italiją skerdienai gabenami arkliai. Jis finansavo veterinarijos specialistų kelionę lydint gabenamų arklių furgoną.

J. Ruane finansavo į Lietuvą pasiklydusio pelikano kelionę lėktuvu į Graikiją. 2008 m. J.Ruane tapo LNK „Auksinės širdies“ titulo nominantas.

 „Naturwatch Foundation“ daug padėjo Lietuvos gyvūnų globos draugijai: skyrė lėšų ir teikė konsultacijas LGGD Kauno skyriaus gyvūnų namams rekonstruoti, įvairioms akcijoms ir renginiams, finansavo LGGD centrinės būstinės Kaune įsteigimą ir remontą bei padėjo ją išlaikyti.

Po sunkios ligos J. Ruane mirė 2013 m. gruodžio 3 d. Prof. A. Aniulienė, buvusi LGGD pirmininkė ir mecenato bičiulė sakė „Manome, kad šis suolelis bus prisiminimų, susitikimų, diskusijų vieta, humanizmo simbolis. Čia skambės studentų balsai, medžiuose lizdus suks paukščiai. Laikas nenuneš į užmarštį šio žmogaus atminimo, juk liko gerumo tiltai, jungiantys jį mylėjusius žmones.“ 

Jolanta Jonikienė