Spausdinti

LSMU RT inicijuotas įstatymo pakeitimo projektas sulaukė pritarimo Seime

LSMU RT inicijuotas įstatymo pakeitimo projektas sulaukė pritarimo Seime2015-06-30 rytiniame Seimo posėdyje LSMU Rezidentų tarybos inicijuotas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektas sulaukė pritarimo (už 98, prieš 0, susilaikė 0).

Pataisoms įsigaliojus teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turės ir pirmų metų rezidentai, neturintys nustatyto stažo.

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas: “<…>Teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu taip pat turi  pirmaisiais medicinos rezidentūros studijų metais apdraustieji gydytojai rezidentai, kurie neįgijo šio straipsnio 1 dalyje nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais studijavo  aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavo medicinos rezidentūroje, jeigu nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo  medicinos rezidentūros studijų pradžios.“

3 straipsnis. 181 straipsnio pakeitimas: “<…>Teisę gauti tėvystės pašalpą tėvystės atostogų laikotarpiu taip pat turi pirmaisiais medicinos rezidentūros studijų metais apdraustieji gydytojai rezidentai, kurie neįgijo šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavo medicinos rezidentūroje, jeigu tėvystės atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios.“

4 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas:” <…>Teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu taip pat turi pirmaisiais medicinos rezidentūros studijų metais apdraustieji gydytojai rezidentai, kurie neįgijo šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais studijavo aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavo medicinos rezidentūroje, jeigu vaiko priežiūros atostogos suteikiamos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios arba vaiko priežiūros atostogos suteikiamos nuo kitos dienos po dienos, kurią baigiasi nėštumo ir gimdymo atostogos ar tėvystės atostogos, kai už tą patį vaiką apdraustajam asmeniui buvo mokėta motinystės ar tėvystės pašalpa pagal šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalį ar 181 straipsnio 2 dalį.“

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas: Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

LSMU RT nori padėkoti prof. R.J.Nadišauskienei, Seimo nariams V.M. Čigrijienei, M. Zasčiurinskui, A. Matului, R.J. Dagiui ir kitiems, be kurių šie pokyčiai nebūtų taip greitai įgyvendinti.

LSMU inf.