LSMU plečia bendradarbiavimą Izraelyje

2017 m. kovo 26–27 dienomis prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis, Odontologijos fakulteto prodekanė prof. Julija Narbutaitė, Akių ligų klinikos docentė Vilma Jūratė Balčiūnienė, Podiplominių studijų centro vyr. specialistė Eglė Vaižgėlienė, Akademinių mainų skyriaus vedėja Jurgita Belickė ir tarptautinių programų koordinatorė Greta Rozenbergaitė lankėsi Tel Avivo Souraski (Ichilov) medicinos centre afiliuotame su Tel Avivo Universiteto Medicinos fakultetu, Lietuvos ambasadoje Izraelyje bei organizavo du stojamuosius egzaminus.

 

Pirmajame egzamine dalyvavo 24 „Telaviv Medical College - Overseas Medical Education“ agentūros studentai, vienam iš jų pasiūlyta studijuoti Odontologijos, dvidešimčiai - Medicinos studijų programoje. Prof. Algimantas Tamelis besidomintiems studijomis užsienyje studentams pristatė LSMU bei Medicinos studijų programą, Prof. Julija Narbutaitė – Odontologijos programą, o Greta Rozenbergaitė supažindino studentus su stojimo taisyklėmis, studentų gyvenimu LSMU. Susitikimo su „Telaviv Medical College - Overseas Medical Education“ vadovu dr. Shahar Geva metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos pritraukti studentų į mažiau populiarias studijų programas LSMU. Antrąjį egzaminą laikė 4 individualiai užsiregistravę studentai, dviems iš jų pasiūlyta studijuoti mediciną LSMU.

 

Souraski medicinos centras yra viena iš šešių ligoninių, kurios dirba kartu su Tel Avivo universitetu. Tai didžiausia ir garsiausia Izraelio ligoninė, mokymui ir mokslui skirta gydymo įstaiga, kuri pati samdo akademinius darbuotojus darbui su studentais ir rezidentais, taip pat Medicinos fakultetas deleguoja asocijuotus dekanus ir profesorius į šią ligoninę. Lietuvos delegacijos atstovai susipažino su ligoninės klinikine, akademine baze ir mokslo baze. Pristatytas LSMU akademinis, mokslinis ir klinikinis potencialas, bendradarbiavimo su Izraelio ligoninėmis patirtis. Aplankytos akių, nervų, širdies, veido – žandikaulių chirurgijos klinikos, jų padaliniai, ląstelių terapijos mokslinė laboratorija. Aptartos studentų, gydytojų bei dėstytojų stažuočių galimybės ir sąlygos, aiškintasi studentų motyvacijos studijuoti medicinos programoje patirtis.  Ypač glaudūs kontakai užmegzti su oftalmologijos klinikos vadove prof. Anat Lowenstein ir neurologijos klinikos vadovu prof. Nir Giladi, kurie yra pasaulinio lygio savo srities klinicistai, mokslininkai ir svarbiausių kongresų lektoriai. Sutarta bendradarbiauti tarpspecialybiniuose ir edukaciniuose projektuose. Izraelio kolegos pakviesti į Lietuvą dalyvauti universiteto organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose, skaityti pranešimus.  Visur jautėsi šiltas priėmimas ir noras bendradarbiauti. Tikimės, kad Universiteto darbuotojai savo darbais jau užsitarnavo pagarbą šioje šalyje, kur LSMU vardas jau gerai žinomas.

 

Universiteto delegaciją maloniai priėmė Lietuvos ambasadorius Izraelyje Edminas Bagdonas. Susitikimo metu aptartas LSMU absolventų diplomų pripažinimas Izraelyje bei sėkminga integracija į darbo rinką, taip pat su ambasadoriumi apsvarstytas bendradarbiavimas rengiant rudenį vykstančią 2-ąją konferenciją "Diplomatai už gyvybę" bei organizuojant dėstytojų ir studentų mainus.

Prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU prorektorius studijoms

Jurgita Belickė, TRSC Akademinių mainų skyriaus vedėja