Spausdinti

LSMU Mokslo fondo skelbimai

Konkursas LSMU doktorantų atliekamiems moksliniams tyrimams remti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU mokslinės veiklos reglamentu, skelbia konkursą Universiteto doktorantų prioritetinėse mokslo kryptyse ir šakose atliekamiems moksliniams tyrimams remti (planuojama skirti iki 2,9 tūkst. eurų doktoranto projektui). Konkursui pateikiama doktoranto paraiška ir joje nurodyti priedai (paraiškos formą rasite Mokslo fondo tinklalapyje http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/).

Pasirašytas dokumentas (1 egzempliorius) ir šio dokumento skaitmeninė versija el. paštu ruta.vosyliute@lsmuni.lt iki 2016 m. lapkričio 29 d. pateikiami LSMU Mokslo centro specialistei dr. Rūtai Vosyliūtei (A. Mickevičiaus g. 9, 326.4 kab. (priešais Anatomijos muziejų)). Telefonas pasiteirauti: 8 (655) 65269.

SVARBU.  Visi doktorantai, padavę prašymus remti mokslinį jų tyrimą, turės dalyvauti LSMU Mokslo fondo valdybos posėdyje ir pristatyti savo projektą (kiekvienam doktorantui projektui pristatyti bus skirtos 5 minutės). Pristatymo struktūra – projekto pavadinimas; poreikis; metodas(i); projekto išlaidų pagrindimas; idėjos konkurencingumas (ką tyrimo rezultatai duos mokslui). El. paštu informuosime, kada ir kur įvyks LSMU Mokslo fondo valdybos posėdis.

LSMU Mokslo fondo valdyba

 

Konkursai LSMU medicinos ir veterinarijos akademijų produktyviausiems mokslininkams: „Jaunasis mokslininkas 2016“, „Doktorantas 2016“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Mokslo fondo valdyba, vadovaudamasi LSMU Mokslinės veiklos reglamentu (http://lsmuni.lt/ lt/veikla/moksline-veikla/lsmu-mokslo-fondas/), skelbia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir veterinarijos akademijų produktyviausio jaunojo metų mokslininko (turinčio mokslo laipsnį ir esančio iki 40 m. amžiaus) ir produktyviausio metų doktoranto konkursus Mokslo fondo premijoms gauti.

Premijavimo kriterijai:

  • mokslinės veiklos produktyvumas. Prioritetas teikiamas mokslininkams, dirbantiems prioritetinėse mokslo kryptyse, per praėjusius dvejus metus paskelbusiems publikacijų leidiniuose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę ir / ar paskelbusiems monografijas, vykdžiusiems tarptautinius mokslo projektus;
  • atliktų mokslinių tyrimų reikšmingumas. Mokslo publikacijų reikšmingumas nustatomas pagal žurnalų, įtrauktų į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę, citavimo rodiklius (Impact Factor) ir autoriaus indėlį;
  • mokslo darbų aktualumas, perspektyvumas ir praktinio taikymo galimybės.

Konkursui pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas;
  • mokslinės veiklos aprašymas pildomas laisva forma;
  • pastarųjų 2 metų (doktorantams – doktorantūros studijų laikotarpio) mokslo publikacijų sąrašas, patvirtintas LSMU Bibliotekos ir informacijos centro atsakingo darbuotojo, ir straipsnių kopijos;
  • LSMU fakultetų / institutų tarybų arba padalinio vadovo rekomendacija.

Pasirašytas prašymas ir kiti dokumentai (1 egzempliorius) ir visų dokumentų skaitmeninė versija el. paštu ruta.vosyliute@ lsmuni.lt iki 2016 m. lapkričio 29 d. pateikiami LSMU Mokslo centro specialistei dr. Rūtai Vosyliūtei     (A. Mickevičiaus g. 9, 326.4 kab. (priešais Anatomijos muziejų)). Telefonas pasiteirauti: 8 (655) 65269.

Svarstomos tik atitinkančios nustatytus reikalavimus ir iki nurodyto termino pateiktos paraiškos.

Doktorantas arba mokslininkas premiją toje pačioje kategorijoje gali gauti 1 kartą per 2 metus.

LSMU Mokslo fondo valdyba