Spausdinti

LSMU Kaune koordinuos gabių moksleivių ugdymo programą

Nuo kitų mokslo metų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pradeda koordinuoti Kaune tęsiamą unikalią Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą. Šios programos dalyvių skaičius plečiasi, paskaitos talentingiems moksleiviams vyks jau visuose Kaune veikiančiuose universitetuose – tai numato ugdymo paslaugų teikimo sutartis, pasirašyta tarp Kaune veikiančių aukštųjų mokyklų ir Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovų.

rsv_4645.jpg (regular, 500x334)Sutartį dėl artėjančiais mokslo metais teiksiamų Tarpdisciplininio itin gabių moksleivių ugdymo paslaugų pasirašė projekte dalyvaujančioms aukštosioms mokykloms atstovaujantis šio projekto vadovas, Lietuvos sveikatos mokslų universtiteto prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

Projektas svarbus visiems dalyviams   

Kauno miesto savivaldybės inicijuota Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programa startavo praėjusiais mokslo metais. 135 itin gabūs 3, 6 ir 10 klasių miesto moksleiviai, atrinkti specialia testavimo metodika, lankė užsiėmimus Kaune veikiančiuose universitetuose: klausėsi paskaitų, atliko užduotis moderniose laboratorijose, dalyvavo kitose įvairiapusiškai jų talentus ugdančiose veiklose.

Gabių mokinių ugdymo programoje – 4 sritys: asmenybės ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai. Užsiėmimai iš viso truko 64 akademines valandas ir paeiliui vyko Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto, Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo universitetuose ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete.

Pasak prof. K.Petrikonio, projekto sėkmę lemia tai, jog visos pusės yra vienodai suinteresuotos:

„Miestui svarbu, kad talentingi jaunuoliai studijuotų Kaune, Lietuvos universitetuose. Vykdant šį projektą, mūsų universitetas gali atverti puikias galimybes motyvuotiems vaikams, būsimiesiems mokslininkams, o moksleiviai ir jų tėvai – galės įsitikinti, jog Kaune yra pasaulinio lygio biomedicinos, gyvybės, sveikatos mokslų studijos, ir čia verta planuoti savo ateitį“, – pabrėžė prorektorius studijoms.

Kuo labiausiai džiaugėsi tėvai?

Programa paskatino Kaune veikiančius universitetus ne tik kooperuotis bendrai veiklai, bet ir aktyviau bendrauti, derinti veiklas ir pozicijas. Nuo kitų mokslo metų į Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą įsijungs ir Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.

Nuo rudens gerokai išaugs programos dalyvių skaičius: ne tik tęsis užsiėmimai su 135 pernai atrinktais talentingais paaugliais, bet dalyvaus ir naujos gabių trečiokų, šeštokų ir dešimtokų grupės. Vyresniems moksleiviams užsiėmimai bus papildyti pasirenkamąja moksline tiriamąja veikla.

LSMU Karjeros centro vadovas Linas Šablinskas, kuruojantis Universitete vykstančius šios programos užsiėmimus, pasakojo, kad surengtos apklausos parodė, jog užsiėmimais patenkinti ne tik jaunieji užsiėmimų dalyviai. Moksleivių tėvai džiaugėsi, kad dar ir namuose vaikai nepaliauja domėtis, ieškoti informacijos apie per užsiėmimus juos sudominusias sritis.

Palankiai naują darbo su jaunesniais klausytojais patirtį įvertino ir didžiuma iš 12 programoje dalyvaujančių Universiteto dėstytojų. Jie pastebėjo, jog gabūs vaikai išsiskiria socialine drąsa, aktyviu bendravimu, žinių troškimu, gebėjimu diskutuoti įvairiomis temomis, planuoti savo laiką.

Universitetai tampa atviresni

Tarpdisciplininio itin gabių vaikų ugdymo programa – unikali: savo intelektinį, mokslinį ir techninį potencialą sujungė visi Kaune veikiantys universitetai, o gabūs vaikai ne tik gali plėtoti savo prigimtinius gebėjimus, akiratį, tobulinti įgūdžius, bet ir iš arčiau susipažįsta su aukštosiomis mokyklomis, jų vykdoma moksline veikla.

„Universitetai tampa atviresni. Šis pasaulinis procesas atėjo ir į Lietuvą: universitetai tampa atviri ne tik studentams, bet ir moksleiviams, tėvams, visuomenei. Ši gabių vaikų ugdymo programa – bene vienintelė, kuri parodo tokį atvirumą“,  – aptardamas nuo rudens Kaune pratęsiamos programos unikalumą pastebėjo prof. K.Petrikonis.

Tikimasi, kad Tarpdisciplininio itin gabių vaikų ugdymo programa bus pratęsta ir vyks dar artimiausius dvejus mokslo metus.