LSMU Farmacijos fakulteto tarybos rinkimai

Gerbiami LSMU MA Farmacijos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2017 m. balandžio mėn. 26 d. 9–14 val. Farmacijos fakultete (Sukilėlių pr. 13) IV aukšto Posėdžių kambaryje Nr. 438 vyks Farmacijos fakulteto tarybos rinkimai.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiamas LSMU MA Farmacijos fakulteto tarybos narių rinkėjų sąrašas. Pretenzijos dėl paskelbto rinkėjų sąrašo netikslumų priimamos iki 2017 m. balandžio 12 d. 17.00 val. el. paštu: giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose, nes pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą). Esant svarbioms priežastims, galima balsuoti iš anksto 2017 m. balandžio 24 d. 13–16 val. Farmacijos fakulteto (Sukilėlių pr. 13) V aukšto kabinete Nr. 524.

Vadovaujantis LSMU fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 7 punktu, kandidatai į Tarybos narius pradedami kelti paskelbus rinkimus ir baigiami kelti iki 2017 m. balandžio 18 d. 15 val. Kandidatais į Tarybos narius gali būti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie LSMU pareigas užima konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia fakulteto padalinys (institutas, katedra, klinika), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, rinkimų komisijai jis turi pateikti prašymą kandidatuoti. Kandidatai turi duoti raštišką sutikimą balotiruotis į Farmacijos fakulteto tarybą. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas. Kandidatai į tarybos narius registruojami Farmacijos fakultete (Sukilėlių pr. 13) 2017 m. balandžio 12 d. 10–12 val. V aukšto kabinete Nr. 524 ir balandžio 18 d. 13–15 val. II aukšto kabinete Nr. 215.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimo reglamento 7 punktu, LSMU MA Farmacijos fakulteto kandidatų į tarybos narius sąrašas viešai bus paskelbtas iki 2017 m. balandžio 19 d. LSMU internetinėje svetainėje.

LSMU MA Farmacijos fakulteto tarybos narių rinkimų komisija