LSMU Darbo taryba pradėjo savo veiklą

Neseniai naujai išrinkta LSMU Darbo taryba pradėjo savo veiklą. Tarybą sudaro 11 narių, kurie atstovauja įvairius LSMU padalinius. Pirmajame Tarybos posėdyje įvykusiame 2019 m. spalio 15 d. buvo patvirtinti Darbo tarybos rinkimų rezultatai, o kitame posėdyje lapkričio 14 d., patvirtintas ir „LSMU Darbo tarybos rinkimų ir veiklos reglamentas“.

Pagrindinė Darbo tarybos funkcija - atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Taigi, Darbo taryba jau pradėjo vykdyti savo funkcijas, todėl Darbdavys ir Darbuotojai prašymus LSMU Darbo tarybai gali pateikti raštu arba elektronine forma - el. paštas: darbo_taryba_lsmu@lsmuni.lt.

Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami dokumentai) ir siūlomas sprendimas.

Prašymus priima ir registruoja Tarybos sekretorė. Apie įregistruotą prašymą bus nedelsiant informuojamas Tarybos pirmininkas ir nariai. Tarybos sekretorė prašymo teikėją informuos apie užregistruotą prašymą el. paštu.

LSMU Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkė

Edita Butrimė, MA MF Kalbų ir edukacijos katedros docentė.

Darbo tarybos pirmininkės pavaduotojas

Linas Šumskas, MA VSF Profilaktinės medicinos katedros profesorius, STI vyresnysis mokslo darbuotojas.

Darbo tarybos sekretorė

Milda Bulevičienė, VA VF Maisto saugos ir kokybės katedros vyresnioji laborantė.

Darbo tarybos nariai:

Vida Babrauskienė, VA VF Anatomijos ir fiziologijos katedros docentė.

Asta Burbulytė, BIC Lankytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė.

Albinas Gervickas, MA OF Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos docentas.

Rasa Jančiauskienė, MA MF OI Onkologijos ir hematologijos klinikos docentė.

Jūratė Jankauskienė, MA MF Akių ligų klinikos profesorė.

Algirdas Jaras, MA MF Psichiatrijos klinikos lektorius.

Algimantas Kriščiukaitis, MA MF Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros profesorius.

Jolanta Petrylė, Plėtros tarnybos projektų vadovė.