Spausdinti

LSMU absolventai padeda plėsti tarptautiškumo veiklas Libane

LSMU absolventai padeda plėsti tarptautiškumo veiklas LibaneNuo pirmųjų libaniečių studentų atvykimo į LSMU praėjo 25 metai. Galime pasidžiaugti, kad per šį laikotarpį jau turime per 200 libaniečių absolventų. Šiuo metu studijuoja 40 studentų iš Libano. LSMU absolvento dr. Chamsino Mohamado kvietimu, prisijungdami prie Kauno ir Tripolio (Libanas) miestų partnerystės projekto, Tarptautinių ryšių ir studijų centro prodekanas Alvidas Šarlauskas ir tarptautinių programų koordinatorės Kristina Kavaliauskaitė ir Gintarė Diliūnienė antrajame pagal dydį Libano mieste Tripolyje pristatė Universitetą ir užmezgė partnerystės ryšius su šio miesto institucijomis. Tai kitas sėkmingas LSMU veiklos Libano Respublikoje žingsnis, turintis didinti ne tik stojančiųjų į studijų programas studentų skaičių, bet ir gerinantis Universiteto tarptautiškumą bendrąja prasme ir didinantis įtaką šioje šalyje. Vizito metu dviejose mokyklose pateiktos LSMU studijų programos anglų kalba, su Tripolio valstybine ligonine sutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl 6 kurso libaniečių studentų praktikos vietų. Jinano universitete, Al-Manaro universitete ir Libano universiteto Mokslo ir technologijų doktorantūros mokykloje Tripolyje pristatytas LSMU siūlymas bendradarbiauti Erasmus + mainų programoje sulaukė pritarimo ir palaikymo. Al-Manaro ir Jinano universitetai sutiko dalyvauti mainų programoje ir bus įtraukti į paraišką Erasmus + veikloms su ES partnerystės šalimis.

LSMU veiklų plėtrą Tripolyje palaiko miesto meras dr. Naderas Ghazalis. Su juo aptartas dvimiesčio projektas, galimas Universiteto vaidmuo jame. LSMU delegacija dėkinga dr. Chamsinui Mohamadui už puikiai organizuotą vizitą ir suteiktas galimybes plečiant LSMU bendradarbiavimą su giminingomis institucijomis Libane.

Po vizito Tripolyje dalyvauta tarptautinėje studijų parodoje Beirute ir surengtas vizitas į Beiruto arabų universiteto (Beirut Arabian University) Medicinos fakultetą. Pritariant abiem pusėms nutarta su šiuo fakultetu pradėti bendradarbiavimą Erasmus + programoje. Studijų parodoje LSMU aktyviai padėjo kitas LSMU absolventas dr. Badri Al Awaras, su juo aptartos LSMU plėtros galimybės Libane. Studijų parodoje apsilankė per 900 libaniečių, tikslingai ieškančių studijų vietos užsienio šalyse, per 30 iš jų užsiregistravo kaip ketinantys rinktis vieną iš LSMU siūlomų studijų programų anglų kalba. Tikimės, kad dalį jų galėsime pasveikinti tapus LSMU studentais šių metų rudenį.

 

TRSC inf.