Lietuvos mokslų akademijos premija – įpareigojimas uoliai dirbti

LMA premijaVasario 28 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nutarimu patvirtinti 2016 m. vardinių premijų skyrimo konkurso laureatai.

2016 m. LMA vardinė Jono Kriščiūno premija kovo pabaigoje arba balandį bus įteikta LSMU Gyvulininkystės instituto vyresniesiems mokslo darbuotojams: dr. Violetai Juškienei, dr. Raimondui Leikui, dr. Remigijui Juškai, dr. Robertui Juodkai už mokslinių darbų ciklo „Žemės ūkio gyvūnų laikymo būdų poveikio aplinkai tyrimai ir padidintos biologinės vertės gyvūninės produkcijos kūrimas“.

Anot dr. V. Juškienės (LSMU GI direktorės), moksliniuose darbuose nagrinėjama vietinių pašarinių žaliavų bei biologiškai aktyvių medžiagų įtaka gyvūnų sveikatingumui, produktyvumui, maisto medžiagų virškinamumui bei produkcijos kokybei. Atlikti tyrimai rodo, kad minėti pašarai ir pašarų priedai gali ne tik praturtinti racionus visaverčiais baltymais ir energija, bet ir teigiamai veikia gyvūnų sveikatą, jų  augimo spartą, maisto medžiagų virškinamumą ir įsisavinimą.  Racionai, praturtinti biologiškai vertingomis polinesočiosiomis omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštimis leidžia pagerinti išauginamos gyvūninės produkcijos kokybę bei jos biologinę vertę, kas yra ypač svarbu vartotojams – žmonių sveikatingumui.

Mokslininkų pagrindinis tikslas – daryti įtaką auginamai produkcijai ir atkreipti augintojų bei visuomenės dėmesį į auginamos produkcijos kokybę. Produkcijos kokybė lemia žmonijos sveikatą. Tam tikri gyvūnų auginimo būdai nėra draugiški gyvūnams ir aplinkai, tad sprendimo būdų reikia ieškoti kasdien. Moksliniuose darbuose  buvo daug dėmesio skirta cheminių ir bakterinių teršalų susidarymo procesų tyrimams, gyvūnų laikymo sistemų įvertinimui. Ištirtas įvairių aplinką teršiančių ir klimato kaitą skatinančių dujų emisijų mažinimo priemonių efektyvumas Lietuvos sąlygomis, nustatyti maksimalaus metano susidarymo rodikliai. Atlikti tyrimai yra ypač svarbūs sprendžiant šiandienines klimato kaitos problemas ir ieškant būdų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 Premija mokslininkams didelis įvertinimas bei įpareigojimas ir toliau uoliai bei efektyviai dirbti bei stiprinti gyvulininkystę Lietuvoje.

„Vienas žmogus negali atlikti didelių darbų. Pasiekimų gyvulininkystės srityje pavyko pasiekti subūrus darnų mokslininkų kolektyvą, kuris tikėjo tuo ką daro. Veržlumas, užsispyrimas siekti užsibrėžtų tikslų bei juos įgyvendinti buvo pagrindinis postūmis atlikti mokslo darbų cikle pristatytus tyrimus. Dėkoju mokslininkų kolektyvui ir visiems prisidėjusiems prie šių tyrimų. Kai darbus pastebi autoritetingų ekspertų komisija ir skiria vardinę J. Kriščiūno premiją, užgimsta norasdar daugiau stengtis ir dar uoliau dirbti“ – pabrėžė dr. V. Juškienė.

Sveikiname mokslininkus! Linkime nestokoti mokslo idėjų, veržlumo kuriant pažangią gyvulininkystę Lietuvoje.

 

Jolanta Jonikienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba