Lietuvos mokslų akademijos premija – Indrei Valiulytei

LMALietuvos mokslų akademijos prezidiumas skyrė Lietuvos mokslų akademijos 2016 m. premijas jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams.

Konkursas vyko skirstant pateiktus mokslinius darbus į 10 skyrių. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premija skirta magistrei Indrei Valiulytei už mokslinį darbą „Molekulinių žymenų paieška hipofizės adenomose taikant NDRG2 ir STAT3 promotorinių sekų metilinimo ir raiškos tyrimus“. I. Valiulytės darbo vadovė – LSMU MA Neuromokslų instituto mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė.

Indrė Valiulytė atliko bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus LSMU MA Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje, vadovaujamoje vyresniojo mokslo darbuotojo doc. Kęstučio Skaumino. Šiuo metu I. Valiulytė yra LSMU MA Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

„Hipofizės adenomos sudaro 10-15 proc. galvos smegenų navikų. Hipofizės adenomoms gydyti taikomas medikamentinis gydymas, kuris mažina cirkuliuojančių hormonų kiekį kraujyje ir pačią adenomą, spindulinė radioterapija bei chirurginis naviko šalinimas. Nepaisant to, hipofizės adenomos linkusios atsinaujinti, o kai kuriais atvejais šie navikai yra agresyvūs ir iš turkiabalnio srities gali plisti į aplinkinius audinius. Bandoma ieškoti naujų molekulinių diagnostinių, prognostinių taikinių, kurie prisidėtų prie efektyvesnio hipofizės adenomų gydymo“, – pasakojo I. Valiulytė.

Indrė Valiulytės mokslinio darbo tikslas buvo atlikti NDRG2 ir STAT3 genų promotorių metilinimo bei iRNR raiškos tyrimus hipofizės adenomose ir nustatyti sąsajas su pacientų klinikiniais duomenimis. Darbas atliktas LSMU MA Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje, naudojant biologinių audinių duomenų bazėje sukauptus 141 hipofizės adenomų mėginius. Auglių audiniai ir klinikinė pacientų informacija buvo surinkta bendradarbiaujant su LSMU MA Neurochirurgijos klinika, kurioje šie pacientai buvo operuoti.

Tyrimo metu buvo nustatytas NDRG2 ir STAT3 genų, dalyvaujančių ląstelių diferenciacijos, proliferacijos procesuose, promotorių metilinimo dažnis hipofizės adenomose. Vykdant tyrimą buvo ištirtos NDRG2 ir STAT3 promotorių metilinimo bei NDRG2 ir STAT3 iRNR raiškos sąsajos su pacientų klinikiniais duomenimis: amžius iki operacijos, lytis, recidyvai, funkcionuojančios ir nefunkcionuojančios hipofizės adenomos bei jų sekretuojami hormonai, invazyvumas, akromegalija, Kušingo sindromas ir prolaktinoma. Atliktos NDRG2 ir STAT3 iRNR raiškos analizės hipofizės adenomose bei palygintos su šių genų promotorių metilinimu. Įvertintas NDRG2 ir STAT3 genų tarpusavio ryšys hipofizės adenomose.

Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijoje atlikti tyrimai apie NDRG2 ir STAT3 genų promotorių metilinimo bei iRNR raiškos tyrimus hipofizės adenomose yra vieni pirmųjų ir papildo žinias apie hipofizės adenomų epigenetinius žymenis bei iRNR raiškos procesą.

„Indrės Valiulytės tyrimai nuo kitų autorių atliktų analizių skiriasi imties dydžiu, klinikinių duomenų analize, naujų metilinimo ir raiškos žymenų, nustatymu. Moksliniame darbe susieti fundamentalieji tyrimai su klinikiniais duomenimis. Gauti rezultatai suteikia naujų mokslo žinių apie molekulinius procesus hipofizių adenomose ir jų sąsajas su klinikiniais duomenimis“, – sake LSMU MA Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos vadovas doc. K. Skauminas.

Parengė Džiuljeta Kulvietienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba