Spausdinti

Lietuvos mokslų akademija skelbia tris 2017 metų konkursus

Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkursas akademiko Kazimiero Meškausko premijai

Lietuvos mokslų akademija skelbia jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkursą akademiko Kazimiero Meškausko premijai gauti.

Konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai, o jeigu darbas kolektyvinis – taip pat ir kiti tyrėjai bei doktorantai (iki 3 autorių), bet bent vienas autorius turi turėti daktaro mokslo laipsnį.

Jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos).

Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų, institutų mokslo tarybos. Konkurso nugalėtojui įteikiamas laureato diplomas ir piniginė premija.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje adresu http://www.lma.lt/paraisku-teikimas.

Konkurso nuostatus rasite http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ekonomistu-konkurso-nuostatai.

Mokslo darbai priimami 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 17888.


 Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 10 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:

  • Humanitarinių ir socialinių mokslų.
  • Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų.
  • Biologijos, medicinos ir geomokslų.
  • Žemės ūkio ir miškų mokslų.
  • Technikos mokslų.

Konkurse turi teisę dalyvauti atskiri tyrėjai, doktorantai arba jų grupės (ne daugiau kaip 3 asmenys).

Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į šį laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Jei konkursinis darbas atliktas kartu su vyresniais kolegomis, tai šių indėlis neturi viršyti 50 proc.

Geriausius darbus premijoms siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos, institutų mokslo tarybos.

Konkurso nugalėtojams įteikiami laureato diplomai ir piniginės premijos.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje adresu
http://www.lma.lt/paraisku-teikimas.

Konkurso nuostatus rasite http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai.

Mokslo darbai priimami 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 17888.


Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursas

Lietuvos mokslų akademija skelbia aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkursą ir skiria 15 premijų pagal vertinimo rezultatus šiose mokslų srityse:

  • Humanitarinių ir socialinių mokslų.
  • Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų.
  • Biologijos, medicinos ir geomokslų.
  • Žemės ūkio ir miškų mokslų.
  • Technikos mokslų.

Konkurse gali dalyvauti pagrindinių bei antrosios pakopos universitetinių studijų studentai, taip pat asmenys šiais kalendoriniais metais baigę aukštąjį mokslą.

Darbas gali būti individualus arba kolektyvinis (iki 3 autorių).

Geriausius mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų (institutų) tarybos.

Konkurso nugalėtojams įteikiami laureato diplomai ir piniginės premijos.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje adresu
http://www.lma.lt/paraisku-teikimas.

Konkurso nuostatus rasite http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai..

Mokslo darbai priimami 2017 m. lapkričio 20 d. – gruodžio 20 d.

Informacija teikiama tel. (8 5) 262 3704, mob. tel. 8 608 17888.