Spausdinti

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje – nauja paroda

Parodos autorius – Stasys Mostauskis.

Apie autorių:

Menotyros mokslų daktaras, docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas. Dirba VDA Kauno dailės fakultete ir Lietuvos kultūros tyrimų institute. Monografijos Beprotybės kartografija (2011), ir per 30 mokslo straipsnių recenzuojamuose leidiniuose autorius.

Surengė virš 10 asmeninių tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys; Lietuvos estetikų asociacijos narys; tęstinio mokslo leidinio Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narys; tęstinio mokslo leidinio Neklasikinė filosofija (LKTI) redakcinės kolegijos narys. Dalyvavo kuriant LSMU Slaugos fakulteto ir VDA Kauno fakulteto jungtinę dailės terapijos magistro studijų programą; yra šios studijų programos komiteto narys, skaito paskaitų ciklą Meno filosofijos ir psichopatologijos idėjinės sandūros, vadovauja baigiamiesiems magistro darbams.

Mokslinių tyrimų sritis – neklasikinė Vakarų filosofija, estetika ir meno filosofija, psichopatologija, postmodernus diskursas.