Kviečiame dalyvauti judume ir aktyvaus senėjimo vasaros mokykloje

Programa: Vasaros mokykla – judumas ir aktyvus senėjimas.

Programa skirta: asmenims turintiems aukštąjį ar jam prilygstantį išsilavinimą gyvybės mokslų, sveikatos, inžinerijos, aplinkos, socialinių, humanitarinių mokslų ar panašiose srityse. Asmenims, turintiems profesinės patirties teikiant judumą ir aktyvų senėjimą skatinančias paslaugas (namuose ar bendruomenėje) ar vietos, regioniniu ar nacionaliniu lygiu formuojant / įgyvendinant judumo ir aktyvaus senėjimo skatinimo politiką/planus.

Programos galimybės: 8 modulių (70 valandų) nuotolinis kursas, sudarytas iš teorinių mokymų bei praktinių sesijų su mentoriais. Mokymo programa skirta suteikti besimokantiesiems įgūdžių, atsižvelgiant į skirtingas sveikatos, negalios ir senėjimo sąlygas bei naudojant politikos priemones, produktus ar paslaugas,  skatinti judumą ir aktyvų senėjimą. Visas mokymo kursas atitinka 6 ECTS kreditus. Mokymų pabaigoje išduodamas pažymėjimas. Taikomas 150 eurų dalyvio mokestis.

Veiklos vyks: 2020m. liepos-rugpjūčio mėn. 

Paraiškų teikimas: iki 2020-06-25.
    
Daugiau informacijoshttps://rb.gy/c5oaga.