Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

(Medicinos akademijos Medicinos fakulteto, Farmacijos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentams)

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2019 m. gruodžio 2 d. į LSMU Studentų atstovybę (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas (SA patalpos arba SA pašto dėžutė Nr. 53, esanti Universiteto 0 aukšte, šalia Karjeros centro), tel. (8-37) 327214, el. p. info@lsmusa.lt) turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui);
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį;
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2019/2020 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2019 m. gruodžio 5 d., 14 val. LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) Rektorato posėdžių salėje. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto studijų programos „Medicina“ studentui);

3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);

4. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);

5. UAB „Gintarinė vaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);

6. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);

7. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui);

8. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui).