Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

2020-11-16
(Medicinos akademijos Medicinos fakulteto, Farmacijos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentams).
 
Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant trečiuoju studijų semestru) norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2020 m. gruodžio 2 d., 17 val. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
2. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
3. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje (pažymas apie veiklą galima gauti iš savo organizacijų/centrų vadovų) ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
4. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus.
Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Pastaba.
  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2020/2021 m.m. jau paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt.

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37062536275 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt arba telefonu +37062536275.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2020 m. gruodžio 8 d., 13 val. nuotoliniu būdu per MS Teams platformą. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.
 
Bus skiriamos šios stipendijos:
1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);
2. Prof. Juozo Kupčinsko (Medicinos fakulteto studijų programos „Medicina“ studentui);
3. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentams);
4. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);
5. UAB „Gintarinė vaistinė“ (Farmacijos fakulteto IV-V kursų studentams);
6. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui);
7. AB „Vilkijos ūkis“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūno ir žmogaus sąveika“ (iki 2018 m. „Gyvūnų mokslas“) studentui);
8. UAB „Magnum Veterinarija“ (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui ir Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui);
9. UAB „Agrokoncerno grupė“ (Gyvūnų mokslų fakulteto studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (iki 2018 m. „Gyvulininkystės technologijos“) studentui).