Spausdinti

Konkursas vardinėmis stipendijoms gauti

Studentai (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų, pradedant trečiuoju studijų semestru), norintys dalyvauti vardinių stipendijų konkurse iki 2020 m. balandžio 17 d. LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi atsiųsti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti vardinių stipendijų konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui);
  2. Dekano ar jo paskirto asmens patvirtintą pažymą apie bendrą studijų vidurkį;
  3. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
  4. Aktyvų dalyvavimą studentų veikloje ir/ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų (įtėvių) ar globėjų, turintys neįgalius tėvus (įtėvius) ar globėjus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
  5. Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).

Pastaba.

  1. Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
  2. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2019/2020 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.

Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu  socialinis.komitetas@lsmusa.lt.

Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +370 614 61868 arba rašyti į LSMU SA Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt arba telefonu +370 691 73052.

Vardinių stipendijų skyrimo komisijos posėdis vyks 2020 m. balandžio 22 d., 13 val. nuotoliniu būdu. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.

Bus skiriamos šios stipendijos:

1. Lietuvių mokslo rėmimo dr. Juozo ir Birutės Skrinskų fondo (Medicinos fakulteto studentams);

2. Vytenio Povilo Andriukaičio (Medicinos fakulteto studentui ir Visuomenės sveikatos fakulteto studentui);

3. Juozo Oleko (Medicinos fakulteto studentui);

4. UAB „Gintarinė vaistinė“ (Farmacijos fakulteto 4-5 kursų studentams);

5. Veterinarijos farmacijos asociacijos (Veterinarijos fakulteto studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentui).

Bus atrenkami kandidatai 2020/2021 m. m. šioms vardinėms stipendijoms (galutinį sprendimą priims stipendijų steigėjai):

1. Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus stipendija (gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų, sporto studijų krypčių grupių studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

2. Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko stipendija (socialinių mokslų studijų krypčių grupės studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyti dokumentai su informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

3. Birutės Petrikas stipendija (Slaugos fakulteto pirmosios studijų pakopos programos „Slauga" 1, 2 ir 3 kursų studentams, antrosios studijų pakopos programų „Slaugos lyderystė" 1 ir 2 kurso studentams bei „Išplėstinė slaugos praktika" 1 kurso studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Slaugos fakulteto dekanate.

4. Juozo Brundzos stipendija (Veterinarinės medicinos studijų programos studentams). SVARBU: su prašymu turi būti pristatyta užpildyta stipendijos steigėjo anketa* su joje prašoma informacija ir priedais.

*anketos formos teirautis Veterinarijos fakulteto dekanate.