Spausdinti

Konkursas Kauno rajono savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti

2022-05-10
Kviečiame LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos studijų programos III-V kursų studentus, savo gyvenamąją vietą deklaravusius Kauno rajone, dalyvauti Kauno rajono savivaldybės vardinių stipendijų konkurse.

Konkurso metu bus atrenkami pretendentai 2022/2023 m.m. Kauno rajono savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti (galutinį sprendimą priims stipendijos steigėjas).

Stipendijos skyrimo tikslas – pritraukti Kauno rajonui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus, paskatinti studentus siekti geresnių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, visuomeninėje, kūrybinėje veikloje, baigus studijas profesinę veiklą tęsti Kauno rajone.

Pretenduoti į stipendiją gali studentas, kuris:
 • savo gyvenamąją vietą deklaravęs Kauno rajone;
 • yra trečio ar aukštesnio kurso studentas;
 • turi ne žemesnį nei 8 balai studijų vidurkį ir neturi akademinių skolų;
 • motyvuotas savo profesinę veiklą tęsti Kauno rajone.
Papildomi kriterijai:
 • aktyvus dalyvavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, visuomeninėje, kūrybinėje veikloje;
 • pasirašytas susitarimas su Kauno rajone veikiančia įmone, įstaiga, organizacija, ūkininko ūkiu dėl praktikos atlikimo ar dėl įdarbinimo po studijų baigimo.
Studentai, norintys dalyvauti vardinių stipendijų skyrimo konkurse, iki 2022 m. gegužės 27 d. (imtinai) LSMU Studentų atstovybei (LSMU SA) turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. Prašymą dalyvauti konkurse (prašymas adresuojamas Rektoriui).
 1. Laisvos formos gyvenimo aprašymą;
 2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 3. Universiteto pažymą apie studijų vidurkį už visą studento mokymosi atitinkamoje studijų pakopoje laikotarpį ir paskutinio semestro studijų vidurkį;
 4. Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ir/ar remtinumą įrodančius dokumentus;
 5. Motyvacinį laišką su specialybės pasirinkimo motyvais, ateities veiklos vizija, išreikštais ketinimais savo profesinę veiklą tęsti Kauno rajone;
 6. Pažymą ar kitą dokumentą dėl dalyvavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, visuomeninėje, kūrybinėje veikloje (jeigu turi);
 7. Pasirašytą susitarimą su Kauno rajone veikiančia įmone, įstaiga, organizacija, ūkininko ūkiu dėl praktikos atlikimo ar dėl įdarbinimo po studijų baigimo (jeigu turi).
Pastaba. Stipendija neskiriama studentams, kuriems 2021/2022 m.m. jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
 
Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, studijų kursas (skaičiumi).
Dokumentus prašome siųsti el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt  
Negavus atsakymo per 24 val., jog dokumentai yra gauti, skambinti telefonu +37065603500 arba rašyti į LSMU SA
Facebook paskyrą https://www.facebook.com/LSMUSA/?ref=bookmarks.

Jei kiltų klausimų dėl dokumentų rengimo, prašome kreiptis į LSMU SA administratorę el. paštu info@lsmusa.lt, telefonu +37065603500 arba +37068141537.
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis vyks 2022 m. gegužės 31 d., nuo 14 val.  nuotoliniu būdu per MS Teams platformą.
Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas Komisijos posėdyje yra būtinas.
 
 
Prof. Kęstutis Petrikonis
Prorektorius studijoms
Vardinių stipendijų skyrimo komisijos pirmininkas