KIMSU studentai suorganizavo itin aktualią diskusiją apie etikos medicinoje svarbą

KIMSU koferencija: “Ethical Cells” – Basic Units of Medical Life

“Ethical Cells” – Basic Units of Medical Life“ konferencijoje paliestas etikos medicinoje klausimasLapkričio 3 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) KIMSU studentai suorganizavo itin aktualios temos konferenciją – „Ethical Cells” – Basic Units of Medical Life.

Ši konferencija – vienas iš tarptautinės savaitės renginių, organizuojamų KIMSU. Medicinos specialistai dažnai susiduria su etikos klausimu, kuris paliečia eutanazijos dilemą, chirurgų iššūkius ir jų sprendimus bei kt. Etikos klausimas tampa itin aktualiu ir reikšmingu tiek medicinos specialistams, tiek pacientams.

Šiltu sveikinimu į susirinkusiuosius pirmasis kreipėsi prof. habil. dr. Žilvinas Padaiga. Pasak profesoriaus, konferencijos tema yra gyvybiškai svarbi: „pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad jūs dirbate ir judate į priekį, kad organizuojate tokius renginius. Norėčiau priminti, kad mano pagalba ir parama bus visada šalia jūsų“, – į susirinkusius studentus prof. Lašo auditorijoje kreipėsi prof. habil. dr. Ž. Padaiga.

Pasak profesoriaus, „yra daugybė etinio aspekto modelių, apie kuriuos galėtume kalbėti, todėl iš tiesų nuostabu, kad šiandieną susibūrėme šiai bendrai diskusijai“. Doc. dr. Eimantas Peičius prezentacijoje palietė „Paciento autonomijos klausimą ir etinius eutanazijos aspektus”. Kaip pastebėjo pats doc. dr. E. Peičius, “eutanazija, visų pirma, yra ne politinis ar legalus klausimas, bet – etinis”. Sveikatos sektoriuje vyksta pokyčiai, tačiau svarbiausiu tampa tai, „kad medicinos atstovas privalo gerbti pacientą, nes be pagarbos nevyks tolesnis dialogas”.

Konferencijos metu  mokslininkas Povilas Kavaliauskas pasidalino mokslinių tyrimų medžiaga, pranešimus skaitė gerbiami Frederik Deemter and Olga Rostkowska. Renginio organizatoriai ir dalyviai galėjo diskutuoti apie pacientų teises, paciento autonomiją, besikeičiantį medicinos specialisto vaidmenį ir gilintis į kitus svarbius aspektus. Kitas svarbus tarptautinės savaitės momentas – lapkričio 4 d. vyksianti Tarptautinė maisto šventė (International Food Festival), taip pat organizuojama KIMSU. Po šių įvykių visi tarptautinių studijų studentai yra kviečiami paminėti istorinį LSMU momentą: 25-erių metų tarptautinių studijų jubiliejų, įvyksiantį lapkričio 6 d. Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

 

Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu