Kandidatų į LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narius sąrašas

Gerbiami LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narių rinkėjai,

Primename, kad 2017 m. balandžio 13 dieną 9–15 val. Visuomenės sveikatos fakultete (Tilžės g. 18) I a. 110 auditorijoje vyks Visuomenės sveikatos fakulteto (VSF) tarybos narių rinkimai. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu ir VSF nuostatais, VSF tarybą sudaro 11 narių, iš jų 3 studentai, kuriuos deleguoja LSMU Studentų atstovybė, dekanas pagal pareigas, 1 socialinis partneris ir 6 tarybos nariai, kuriuos išrenka VSF dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas.

 

Esant svarbioms priežastims, rinkėjams galima balsuoti iš anksto 2017 m. balandžio 10 d. 9–12 val. VSF (Tilžės g. 18) I a. 102 auditorijoje. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

Labai prašome visus rinkėjus dalyvauti susirinkime, nes pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento rinkimų tvarkos 9 punktą rinkimai yra teisėti, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų fakulteto rinkėjų.

 

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento rinkimų tvarkos 7 punktu, viešai skelbiame kandidatų į LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narius sąrašą:

Eil.Nr.  Vardas        Pavardė                           Padalinys

      1. Dalia              Antinienė                          Sveikatos psichologijos katedra

      2. Kristina          Astromskė                        Sveikatos vadybos katedra

      3. Irina               Banienė                            Sveikatos psichologijos katedra

      4. Rūta               Butkevičienė                     Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra

      5. Arvydas          Kriaučeliūnas                    Sveikatos vadybos katedra

      6. Kastytis          Šmigelskas                      Sveikatos tyrimų institutas

      7. Linas              Šumskas                         Profilaktinės medicinos katedra

      8. Abdonas         Tamošiūnas                      Profilaktinės medicinos katedra

      9. Gvidas            Urbonas                           Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra

     10. Rūta              Ustinavičienė                    Aplinkos ir darbo medicinos katedra

     11. Tomas           Vaičiūnas                         Sveikatos tyrimų institutas

     12. Paulius          Vasilavičius                      Aplinkos ir darbo medicinos katedra

Socialinių partnerių kandidatai į LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos narius:

     1. Kristina           Motiejūnaitė                     Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

 LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos rinkimų komisija