Kandidatų į LSMU Medicinos fakulteto tarybos narius sąrašas

Gerbiami LSMU MA Medicinos fakulteto tarybos rinkėjai, maloniai primename, kad 2017 m. gegužės mėn. 10 d. 9-14 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) Akademiko Zigmo Januškevičiaus auditorijoje vyks Medicinos fakulteto tarybos rinkimai.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 7 punktu, viešai skelbiamas kandidatų į LSMU MA Medicinos fakulteto tarybos narius sąrašas:

 

Kandidatų (dirbančių LSMU) į Medicinos fakulteto tarybą sąrašas

Eil. Nr.

Pavardė

Vardas

Mokslo laipsnis, užimamos pareigos

Padalinys

1.

Adomaitienė

Virginija

dr., profesorė

MA MF Psichiatrijos klinika

2.

Ašmonienė

Virginija

 dr., lektorė

MA MF Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

3.

Banienė

Rasa

dr., profesorė

MA MF Biochemijos katedra

4.

Baranauskaitė

Asta

dr., profesorė

MA MF Reumatologijos klinika

5.

Barauskas

Vidmantas

dr., profesorius

MA MF Vaikų chirurgijos klinika

6.

Basevičius

Algidas

dr., profesorius

MA MF Radiologijos klinika

7.

Čeponis

Jonas

dr., lektorius

MA MF Endokrinologijos klinika

8.

Kėvalas

Rimantas

dr., profesorius

MA MF Vaikų ligų klinika

9.

Macas

Andrius

dr., profesorius

MA MF Anesteziologijos klinika

10.

Matjošaitis

Aivaras Jonas

dr., docentas

MA MF Urologijos klinika

11.

Naudžiūnas

Albinas

habil.dr., profesorius

MA MF Vidaus ligų klinika

12.

Paužienė

Neringa

dr., profesorius

MA MF Anatomijos institutas

13.

Smailys

Alfredas

dr., profesorius

MA MF Ortopedijos traumatologijos klinika

14.

Šaferis

Viktoras

dr., profesorius

MA MF Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

15.

Vaitkus

Antanas

dr., profesorius

MA MF Neurologijos klinika

16.

Valius

Leonas

dr., profesorius

MA MF Šeimos medicinos klinika

17.

Vitkauskienė

Astra

dr., profesorė

MA MF Laboratorinės medicinos klinika

 

 

Socialinių partnerių atstovų (nedirbančių LSMU) kandidatų į LSMU Medicinos fakulteto tarybos narius sąrašas

Eil. Nr.

Pavardė

Vardas

Darbovietė, užimamos pareigos

1.

Krylovienė

Danutė

Kauno m. Centro poiliklinikos vyresnioji šeimos gydytoja, LGS Kauno filialo pirmininkės pavaduotoja

 

Prašome visus rinkėjus aktyviai dalyvauti rinkimuose, nes pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų.

 

Prašome rinkimų metu turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2017 m. gegužės 8 d. 13-16 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) I aukšto Simpoziumų salėje (šalia Z. Januškevičiaus auditorijos).

 

LSMU MA Medicinos fakulteto tarybos narių rinkimų komisija