Jungtinės Kauno mokslininkų grupės pristatė atliktų tyrimų rezultatus

Tęsiasi Kauno mokslininkų partnerystė mokslo labui. Jungtinės veiklos sutarties suvienytų Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Vytauto Didžiojo (VDU), Kauno technologijos (KTU) universitetų ir Lietuvos energetikos instituto (LEI) mokslininkai susirinko į kasmetę jungtinių mokslininkų grupių projektų vykdytojų ataskaitinę konferenciją.

mokslo6.jpg (376x240, 376x238)Tarp projektų, kuriems praėjusiais metais tarpinstitucinis mokslo fondas suteikė finansavimą – tyrimai, skirti opioms vėžio gydymo ir diagnostikos, išsėtinės sklerozės ir kitoms aktualioms problemoms spręsti. LSMU mokslininkai šiame susivienijime – itin aktyvūs: dalyvavo šešiuose iš dešimties pristatytų tyrimų.

Dr. Anita Rokaitytė (LSMU) ir habil.dr. Joana Šolomskienė (KTU) pristatė tyrimą „Biofermentacijos poveikis lakiųjų nitroaminų kiekio mažinimui ir saugos užtikrinimui termiškai apdorotuose mėsos gaminiuose“. Prof. dr. Rymantė Gleiznienė (LSMU) ir doc.dr. Tomas Iešmantas kalbėjo apie giliojo mokymosi metodų taikymą išsėtinei sklerozei, prof. dr. Algimantas Tamelis (LSMU) ir dr. Gitana Alenčikienė (KTU) pristatė tyrimą „Pieno baltymų kompleksų sudarymas ir tyrimas ikiklininkiuose storosios žarnos vėžio modeliuose“.mokslo4.jpg (376x240, 371x240)

Prof. dr. Ramunė Morkūnienė (LSMU) ir prof. dr. Vytas Martinaitis (KTU) pritatė atlikto tyrimo „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse“.

Dr. Jurgita Skiecevičienė (LSMU) ir dr. Paulius Ruzgys (VDU) kalbėjo apie tyrimą „miR-1246 ir jos izoformų, turinčių 5‘ galo modifikacijas, vaidmuo kolorektalinio vėžio patogenezėje. Prof. dr. Vilma Petrikaitė (LSMU), prof. dr. Renaldas Raišutis (KTU) ir prf. Dr. Saulius Šatkauskas (VDU) pristatė tyrimą „Impilsinio ultragarso poveikio įtaka medžiagų pernašai į vėžio ląstelių 2D ir 3D kultūras.

mokslo3.jpg (376x240, 333x240)LSMU, VDU, KTU ir LEI 2018 m. įkūrė pirmąjį ir vienintelį Lietuvoje tarpinstitucinį mokslo fondą.

Mokslo įstaigos susivienijo siekdamos kelti Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Siekiama suteikti palankias sąlygas verslo ir mokslo institucijoms bendradarbiauti, skatinti kurti inovatyvius technologinius sprendimus ir juos diegti Lietuvoje bei užsienyje.