Išrinkta LSMU Slaugos fakulteto taryba

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento bendrosiomis nuostatomis, 2017 m. balandžio 12 d. naujai išrinktos LSMU MA SF tarybos (Tarybos) sudėtis yra tokia:

1. Doc. dr. Kristina Berškienė,

2. Doc. dr. Aurelija Blaževičienė,

3. Doc. dr. Algė Daunoravičienė,

4. Doc. dr. Raimondas Kubilius,

5. Doc. dr. Eglė Lendraitienė,

6. Prof. habil. dr. Vita Lesauskaitė,

7. Doc. dr. Vilma Mauricienė,

8. Lekt. dr. Sigitas Mingaila,

9. Doc. dr. Raimondas Savickas,

10. Algimantas Astrauskas – UAB „Pirmas žingsnis“, išrinktas iš socialinių partnerių atstovų,

11. Prof. Jūratė Macijauskienė – SF dekanė, Tarybos narė pagal pareigas,

12. Goda Macijauskaitė – studentų atstovė, nustatyta tvarka deleguota LSMU Studentų atstovybės,

13. Monika Šaulytė – studentų atstovė, nustatyta tvarka deleguota LSMU Studentų atstovybės,

14. Inga Zeltzakytė – studentų atstovė, nustatyta tvarka deleguota LSMU Studentų atstovybės.

 

LSMU MA SF Tarybos rinkimų komisija