Informacija LSMU studentams apie nuotolines studijas

Nuo 2020-03-30 studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) pradedamos vykdyti nuotoliniu būdu per jau išbandytą ir ištestuotą Moodle sistemą ir MS Office Teams programą. Sutrikus nurodytų programų veikimui gali būti naudojamos kitos nuotolinio bendravimo priemonės. Nuotolinės studijos bus vykdomos iki Lietuvoje paskelbto karantino pabaigos. 

Šiuo metu suplanuota ta studijų dalis, kurią galima įvykdyti nuotoliniu būdu. Apie kontaktines studijas ir praktinius užsiėmimus Universitete, planuojamus egzaminus galėsime pranešti, kai Lietuvoje pagerės ekstremali situacija.

Dėl neaiškios epidemiologinės situacijos negalime šiuo metu suplanuoti ir mokslo metų pabaigos, tačiau šiuo metu Universitete svarstomas optimistinis planas mokslo metus pabaigti birželio 30 d.

Planuojama, kad planuotų pavasario (Velykų) atostogų metu (balandžio 14–19 d.) studijos bus vykdomos pagal atnaujintą studijų tvarkaraštį.  Semestro skolų savaitę planuojama vykdyti liepos 1–7 dienomis.

Jei praktinės studijų dalies nepavyktų užbaigti šiais mokslo metais, dalį šių studijų tektų perkelti į kitus mokslo metus.

Informacija apie studijas bus siunčiama per LSMU suteiktas el. pašto dėžutes, skelbiama LSMUSIS tvarkaraščių sistemoje, todėl labai svarbu turėti veikiančius prisijungimus ir reguliariai kasdien tikrinti informaciją dėl galimų atnaujinimų, pakeitimų. 

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ AKADEMINĖ INFORMACIJA
 

Informacija apie 2019/2020 m. m. pavasario semestro studijų proceso organizavimą:

 • Pavasario atostogų metu (balandžio 14–19 d.) vyks nuotolinės studijos.
 • Pavasario semestras perkeliamas iki birželio 30 d. (imtinai). 
 • Pavasario semestro skolų likvidavimo savaitė vyks 2020 m. liepos 1–7 dienomis.
 • Mokslo metų skolų likvidavimo savaitė vyks 2020 m. rugpjūčio 25–31 dienomis.
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI 

Kad galėtumėte sėkmingai studijuoti nuotolinėse studijose, jums prireiks:

 • Patikimo interneto ryšio.
 • Kompiuterio ar planšetės (esant galimybei rekomenduojama turėti atsarginį įrenginį).
 • Ausinių.
 • Išorinio mikrofono (jei jis nėra integruotas į jūsų įrenginį).
 • Kameros (jei to reikalautų dėstytojas).
 • Efektyviai komunikacijai užtikrinti studentai turi naudotis LSMU el. paštu: vardas.pavarde@stud.lsmu.lt. Prisijungimo informacija
Nuotolinių užsiėmimų tvarkaraščiai studijų programoms skelbiami: Tvarkaraščiai

Studijų tvarkaraštyje užsiėmimai bus suskirstyti į du tipus:

 1. Nuotoliniai užsiėmimai (nesinchroniniai)  – t.y. užsiėmimai, kurių metu nevyks tiesioginis kontaktas su dėstytoju. Į iškilusius klausimus, susijusius su konkrečiu užsiėmimu, dėstytojas galės atsakyti per 48 val.
 2. Tiesioginė transliacija (sinchroniniai) – t.y. užsiėmimai, kurių metu dėstytojas skaitys paskaitą, ves tutorinius ar kitokius užsiėmimus studentams ir užsiėmimo metu bus pasiekiamas tiesiogiai.
NUOTOLINIŲ STUDIJŲ TVARKA
 
Detalią instrukciją, kaip naudotis Moodle sistema nuotolinėms studijoms, rasite čia: MoodleMS Teams.
Išsami informacija apie nuotolinių studijų procesą (lankomumas, perlaikymai ir kt.) pateikiama Nuotolinių studijų organizavimo tvarkos apraše karantino laikotarpiu: Nuotolinių studijų tvarkos aprašas.

Nuotolines studijas Universitete koordinuoja Studijų centro Inovatyvios edukacijos skyrius: Kontaktai.
 

KAS YRA NUOTOLINĖS STUDIJOS LSMU?

Kas yra nuotolinės studijos?
Tai studijos, kurių realizavimui naudojama virtuali mokymosi aplinka ir joje dėstytojai studentams/klausytojams pateikia konkrečią studijų informaciją, mokomosios medžiagos paketus, tarpinių atsiskaitymų užduotis, egzaminuoja, organizuoja kontaktinius nuotolinius užsiėmimus ir kitas studijų veiklas.

Kas yra nuotolinis mokymas/-is?
Tai nuoseklus, individualus ar grupinis mokymas/-is, kai besimokančiuosius ir dėstytoją skiria atstumas ir (ar) laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. 

Nuotolinis kontaktinis darbo laikas – kas tai?
Tai laikas, kai studentai skaitmeninių technologijų pagalba sąveikauja su dėstytoju sinchroniniu (užsiėmimai vyksta tiesiogiai bendraujant su dėstytoju) arba asinchroniniu (netiesiogiai bendraujama su dėstytoju) būdu. Nuotolinėse studijose kontaktiniam laikui skirtos valandos realizuojamos nuotolinių studijų aplinkoje.

Kokia forma vyks atsiskaitymai nuotolinių studijų metu?
Tarpiniai ar baigiamieji atsiskaitymai, o esant poreikiui – ir egzaminai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, leidžiant tik vieną prisijungimo sesiją. Jeigu studentas dėl techninių kliūčių atsijungė nuo atsiskaitymo ar egzamino,  jis turi teisę vieną kartą atsiskaitymą pakartoti padalinio nustatyta tvarka.

Kas bus, jei praleisiu sinchroninį užsiėmimą?
Jeigu studentas nedalyvavo sinchroninio užsiėmimo metu, jis įrašą galės peržiūrėti jam patogiu metu, tačiau turės atsiskaityti padalinio iš anksto nustatyta tvarka (sinchroninių (tiesiogiai transliuojamų) paskaitų, tutorinių užsiėmimų ar praktikos darbų lankomumas yra privalomas).

Kaip susisiekti su padaliniu ar dėstytoju iškilus klausimams dėl dalyko/modulio medžiagos ar informacijos joje?
Norėdami susisiekti su dėstytoju ar padaliniu naudokite tik Universiteto jums suteiktą elektroninio pašto dėžutę. Padalinių kontaktai.